Gemeentelijke premie voor inbraakpreventie

Als u uw woning of winkel extra beveiligt tegen inbraak, kunt u daarvoor een premie aanvragen bij de gemeente.

Voorwaarden

De woning ligt op het grondgebied van de gemeente.

Om in aanmerking te komen voor deze premie dient u voor de aanvang van de werken advies te vragen aan de dienst Veiligheid en Samenleven.

Bedrag

De premie bedraagt één vierde van de kosten van de werken met een minimum van € 25 en een maximum van € 250.