Gemeentelijke premie voor inbraakpreventie

Als u uw woning of winkel extra beveiligt tegen inbraak, kunt u daarvoor een premie aanvragen bij de gemeente.

Voorwaarden

De woning ligt op het grondgebied van de gemeente.

Om in aanmerking te komen voor deze premie dient u voor de aanvang van de werken advies te vragen aan de Preventiedienst.

Bedrag

De premie bedraagt één vierde van de kosten van de werken met een minimum van € 25 en een maximum van € 250.