Huis-aan-huisinzameling van grofvuil

Ophaling van grof huisvuil en metalen kan enkel mits voorafgaande betaling. Het tarief en de voorwaarden worden bepaald door IVBO.

Maximum laadduur bedraagt 10 minuten.

De data staan vermeld in de afvalkalender (zie bijlage).

Alle huishoudelijk afval dat u niet in een restafvalzak of afvalcontainer kunt stoppen is grofvuil: huisraad, meubels, vloerbekleding, … Goederen die in goede staat zijn, kunt u aan een kringwinkel bezorgen (meubelen, kleding, schoenen en elektrische apparaten).

Opgelet: afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), autobanden, bouw- en sloopafval zijn geen grofvuil.

Procedure

Grofvuil wordt huis aan huis ingezameld.