Huis-aan-huisinzameling van snoeihout

Snoeihout is snoeiafval van hagen, struiken of bomen dat u niet in een gft-zak of gft-container kunt stoppen en waarvan de diameter maximum 10 centimeter is.

Ophaling van snoeihout kan enkel mits voorafgaande betaling.
Maximum 10 bundels van 15 kg met maximum lengte van 2 meter. Doormeter takken maximum 7 cm. Het snoeihout mag niet langer dan 2 weken gesnoeid zijn.

De data staan vermeld in de afvalkalender (zie bijlage).

U kan uw snoeihout ook inleveren op het recyclagepark.
Verspreid over de stad zijn containers geplaatst voor de inzameling van groenafval.


Bekijk het plan met alle locaties van de verschillende afvalrecipiënten