Taxicheques

Bent u een senior of een persoon met een handicap en neemt u vaak een taxi voor uw verplaatsingen? Vraag dan uw taxicheques aan. U kan deze cheques gebruiken om uw taxirit te betalen.

Categorie 1

10 taxicheques worden toegekend aan personen die 60 jaar of ouder zijn.

Voorwaarden

 • De aanvrager moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Blankenberge en er in de laatste 6 jaar ten minste 3 jaar ingeschreven zijn.

Per gezin wordt het aantal cheques beperkt tot 10 (2 boekjes).

Categorie 2

40 taxicheques worden toegekend aan personen die 60 jaar of ouder zijn.

Voorwaarden

 • De aanvrager moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Blankenberge en er de laatste 6 jaar ten minste 3 jaar ingeschreven zijn.
 • Eén van de inwonende leden van het gezin van de aanvrager moet recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming (VT).

Per gezin wordt het aantal cheques beperkt tot 40 (8 boekjes).

Meebrengen

 • Een recent attest (geldend voor het jaar van de aanvraag) van verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (elk jaar vernieuwen).

Categorie 3

40 taxicheques worden toegekend aan personen met een beperking.

Voorwaarden

 • De aanvrager moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Blankenberge en er in de laatste 6 jaar ten minste 3 jaar ingeschreven zijn.
 • Tot en met de leeftijd van 21 jaar beschikken over een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid met minstens 4 punten voor de 1e pijler of minstens 6 punten voor de 3 pijlers samen.
 • Na de leeftijd van 21 jaar beschikken over een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat de zelfredzaamheid met minstens 9 punten is verminderd.
 • Eén van de inwonende leden van het gezin van de aanvrager moet recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming (VT).

Per gezin wordt het aantal cheques beperkt tot 40 (8 boekjes).

Categorie 3 bis

40 taxicheques worden toegekend aan personen met een tijdelijke immobiliteit ingevolge ziekte of ongeval.

Voorwaarden

 • De aanvrager moet over een medisch attest beschikken waaruit de tijdelijke immobiliteit op grond van ziekte of ongeval blijkt.
 • De aanvrager moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Blankenberge en er in de laatste 6 jaar ten minste 3 jaar ingeschreven zijn.
 • Het totaal jaarlijks belastbaar brutobedrag van het gezin van de aanvrager mag niet hoger zijn dan € 30.000 (vermeerderd met € 6.000 per gezinslid).
 • Het totaal niet-geïndexeerd kadastraal inkomen mag niet hoger zijn dan € 2.000.

Per gezin wordt het aantal cheques beperkt tot 40 (8 boekjes).

Meebrengen

 • Een medisch attest waaruit de tijdelijke immobiliteit op grond van ziekte of ongeval blijkt.

Aanvragen

De taxicheques kunnen het ganse jaar door aangevraagd worden in het Sociaal Huis bij het Sociaal Infopunt. Vanaf 16 december kunnen de cheques aangekocht worden voor het volgende jaar.

Bedrag

De cheques worden per boekje van vijf verkocht en kosten € 25 per boekje (€ 5 per cheque).