Financiële tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal

Patiënten die incontinent zijn kunnen een tegemoetkoming aanvragen.

Voorwaarden

  • inwoner van de gemeente zijn
  • thuis verzorgd worden.