Financiële tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal

Patiënten die incontinentiemateriaal nodig hebben, kunnen onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming aanvragen voor de aankoop hiervan of voor afvalwerking.

Voorwaarden

  • U bent inwoner van de gemeente
  • U maakt gebruik van incontinentiemateriaal
  • ...

Procedure

  • Neem contact op met het OCMW en zeg dat u wil weten of u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming voor de aankoop van incontinentiemateriaal.
  • Een maatschappelijk werker zal u ontvangen en, samen met u, uw situatie en uw vraag bekijken.
  • In sommige gevallen (dat is afhankelijk van de voorwaarden die gesteld worden), zal de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek doen.
  • De maatschappelijk werker gaat bekijken welke dienstverlening van het OCMW voor u het meest passend is. Dat kan uiteraard deze dienstverlening zijn maar eventueel ook een andere.

Bedrag

Financieel voordeel

De grootte van de steun en de vorm waarin deze verleend wordt, kan verschillend zijn van OCMW tot OCMW

Wat meebrengen

  • identiteitsbewijs

Mogelijk vraagt de maatschappelijk werker u om nog andere bewijsstukken voor te leggen.