Project A. Ruzettelaan

De toestand van de rijweg en voetpaden in de A. Ruzettelaan behoort al enige tijd tot de meest deplorabele van de stad Blankenberge.

Samen met TMVW|Farys werd dan ook een project opgestart voor de integrale vernieuwing van het openbaar domein, inclusief de aanleg van een gescheiden rioolstelsel, de uitbouw van een kwalitatieve fietspaden en de herwerking/ontharding van de zone ter hoogte van de duinvoet.

Bij de herinrichting werden tevens oplossingen uitgewerkt voor gekende knelpunten, zoals voor het fietsverkeer dat uit de Astridlaan richting het centrum wenst te rijden.

De tramhalteinfrastructuur krijgt een eigentijdse invulling die voldoet aan de huidige behoeften.