Project: een nieuwe thuishaven voor Blankenbergs visserspaar RSS

Dit jaar wordt de vishandel Azuur-Tant, met het mooiste tegelinterieur van Blankenberge gesloopt. De Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge vzw zet een reddingsactie op touw: elke tegel kan tegen € 50 gesponsord worden.

Met de hulp van enthousiaste Blankenbergenaars en kunstminnende sympathisanten zijn alle tegels van het tableau met de visser al ingevuld.

Op vrijdag 20 april 2018 plakte de Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge vzw de eerste tegels van het tableau met de vissersvrouw. Maar ze zijn er nog niet!
Je steentje bijdragen kan nog steeds want na de verwijdering van de tableaus lopen ook de restauratie- en montagekosten hoog op.

  • Stort op rekeningnummer 094 0882 3331 6014 van VSB vzw, met vermelding “Een nieuwe thuishaven voor Blankenbergse vissers”. Je naam wordt dan vermeld op een tegel of op de lijst voor restauratie en montage. 
  • Of stort op rekeningsnummer BE94 7450 2407 9614 van HERITA met vermelding “Gift VSB vzw, een nieuwe thuishaven voor Blankenbergse vissers”. Vanaf € 40 ontvang je een attest van fiscaal aftrekbare gift.

Aan iedereen die al heeft bijgedragen: een welgemeende dank namens de Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge vzw voor de steun bij de verwezenlijking van een nieuwe thuishaven voor Blankenbergs visserspaar.

Dit project loopt i.s.m. Stad Blankenberge en HERITA

Meer info?
www.vsbvzw.be 

Gepubliceerd op woensdag 2 mei 2018 8.12 u.