Reistoelating voor minderjarigen

Een reistoelating voor minderjarigen of 'ouderlijke machtiging' is een document waarop je als ouder toelating geeft aan jouw minderjarig kind om naar het buitenland te reizen. Deze schriftelijke toestemming is aan te raden wanneer het minderjarig kind alleen reist, of reist in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s).

Wanneer het kind reist met één ouder, staat het de ouders vrij om het akkoord van de andere ouder op papier te zetten.

OPGELET! De reistoelating vervangt de kids-ID of de reispas niet! Reizende kinderen moeten een individueel paspoort bezitten wanneer het bestemmingsland dat eist. 

Procedure

Online

Eén van de ouders of voogd kan een reistoelating online aanvragen. Het attest is dan ten laatste de werkdag na de aanvraag beschikbaar.

In het stadhuis

Maak een afspraak met de dienst Bevolking.

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart van de persoon die de toelating geeft.
  • De voogd van de minderjarige brengt ook een bewijs van ouderlijke macht mee.