Renovatie Pier

De Pier staat voor enkele jaren in de steigers. Tijdens deze renovatieronde ondergaat niet het kopgebouw, maar wel de wandelweg of gangway, een grondige metamorfose. Die zal er na de renovatie terug uitzien zoals de Pier in het interbellum. De renovatiewerken zullen vermoedelijk 4 jaar duren. 

In 2025 zullen we een wandelweg zien die gereconstrueerd werd naar analogie van het model uit 1933. Toenmalige profileringen en de zwart-witte kleurschakeringen proberen we daarbij zoveel mogelijk te respecteren. Door gebruik te maken van hedendaagse materialen en technieken zal de gerestaureerde gangway beter bestand zijn tegen de invloeden van de zee. Een niet onbelangrijk aandachtspunt, want de huidige wandelweg kampt al jaren met betonrot en kon niet meer worden hersteld. Net daarom zijn deze renovatiewerken broodnodig. 

Kofferdam

Rond de Pier werd een 10 meter hoge, zeewerende, u-vormige, kofferdam (een dubbele rij damwanden, aangevuld met zand) opgericht vertrekkende vanaf de Zeedijk. Zo’n kofferdam is bestand tegen de zwaarste zeegolven zodat de aannemer de werken op een veilige en droge manier kunnen uitvoeren. Eerst was de oostkant van de Pier aan de beurt, later de westkant. 

Stenen wandelweg afgebroken 

De stenen wandelweg naar de Pier werd afgebroken. Via twee alternatieve, geasfalteerde wegen aan de oost- en westzijde van de Pier blijf je toegang hebben tot het kopgebouw.

 • Voetgangers bereiken het kopgebouw via de linkerzijde van de werfzone;
 • Toeleveranciers en hulpdiensten geraken via de baan aan de rechterzijde tot aan het hoofdgebouw. 

De Pier blijft toegankelijk

Tijdens de volledige duur van de werken blijft de Pier met brasserie en feestzaal toegankelijk. Vanaf het kopgebouw kan je blijven genieten van het uitzicht op zee.

We beperken de hinder zo veel mogelijk

We hechten veel belang aan het comfort van onze inwoners, tweedeverblijvers en toeristen die in deze zone verblijven. We beperken de hinder op de Zeedijk zoveel mogelijk, al kunnen we tijdelijke overlast door aan- en afvoer van bouwmateriaal en afval door groot vrachtverkeer niet uitsluiten.

 • Werfverkeer zal via de A. Ruzettelaan de Gadeynehelling oprijden om tot slot de werfzone binnen te rijden die ook deels op het strand zal liggen. Daar is een wacht-, laad- en loszone. Op die manier ontlasten we de verkeersdruk op de Zeedijk. Is de drukte groot? Dan moeten vrachtwagens langs de parkeerstrook aan de A. Ruzettelaan wachten.
 • Zwaar vrachtverkeer zal voornamelijk rijden tussen de Gadeynehelling en de De Saedeleerhelling.
 • Via de De Saedeleerhelling en vervolgens de A. Ruzettelaan verlaten de vrachtwagens de werfzone. De rijrichting in de De Saedeleerhelling zal dus veranderen.
 • Wanneer de damwand aan de westzijde van de Pier wordt geplaatst, zal werfverkeer ook via de Verweehelling de zone verlaten.

Wanneer wordt er niet gewerkt? 

 • Tijdens weekends en feestdagen vinden er geen werkzaamheden plaats. Er wordt enkel gewerkt op weekdagen.
 • Tijdens de zomerperiode moet de afvoer en aanvoer van goederen voor 10 uur gebeuren.

Historiek

Op Open Monumentendag kwam de Pier dit jaar uitgebreid onder de aandacht. Een gids gaf er enkele verrassende weetjes mee...

Herbekijk de gidsbeurt in dit filmpje. 

De werken in beeld

Regelmatig zullen we foto’s, drone- en videobeelden maken om de vorderingen van de werken met jullie te delen.

Algemene timing, onder voorbehoud 

 • februari – maart 2021: werfinrichting, plaatsen werfkeet, signalisatie(borden), …
 • eind maart 2021 – oktober 2021: heiwerken kofferdam
 • najaar 2021: realisatie bouwput
 • januari – februari 2022: afbraakwerken (tijdelijke toegangswegen naar en van het kopgebouw op de kofferdam)
 • maart - april 2022: betonwerken, gefaseerd
 • einde werken: 2025: kofferdam afbreken en strand nivelleren.

Kostprijs: 

 • ruim 10.300.000,00 euro (excl. BTW).
 • projectsubsidie door de Vlaamse overheid (agentschap Onroerend erfgoed): ruim 6 miljoen euro.

Partners: 

 • Opdrachtgever: Stadsbestuur Blankenberge
 • Aannemer: TM Artes Depret, Artes Roegiers en Artes Woudenberg. Artes beschikt over zowel een restauratiepoot Artes Woudenberg, alsook over een aannemingstak die gespecialiseerd is in waterbouwkundige werken Artes Depret. Die combinatie is een grote troef voor de restauratiewerken
 • Vlaamse overheid – agentschap Onroerend Erfgoed
 • Restauratie-architecten en leiding bouwteam: JUXTA Architectuur
 • Studiebureau Stabiliteit: SBE

Vragen? 

Heb je vragen over de werken? Mailen kan naar werf.pier@blankenberge.be