Renovatie Pier

De Pier zit in een nieuw, hedendaags jasje. Tijdens de renovatieronde onderging niet het kopgebouw, maar wel de wandelweg of gangway, een grondige metamorfose. Die ziet er nu terug uit zoals de Pier in het interbellum. 

De wandelweg werd gereconstrueerd naar analogie van het model uit 1933 en ziet er nu uit zoals tijdens het Interbellum. Toenmalige profileringen en de zwart-witte kleurschakeringen werden daarbij zoveel mogelijk gerespecteerd. Door gebruik te maken van hedendaagse materialen en technieken, is de gerestaureerde gangway beter bestand tegen de invloeden van de zee. Een niet onbelangrijk aandachtspunt, want de oude wandelweg kampte al jaren met betonrot en kon niet meer worden hersteld. Net daarom waren deze renovatiewerken broodnodig. 

Bekijk hier het filmpje van de inhuldiging van de wandelweg op woensdag 19 april 2023:

De werken in beeld

Kostprijs: 

  • Oorspronkelijk ruim 10.300.000,00 euro (excl. BTW), maar de kostprijs wordt geschat op 12 miljoen euro (excl. BTW): prijsstijging veroorzaakt door meerkost index
  • projectsubsidie door de Vlaamse overheid (agentschap Onroerend erfgoed): ruim 6 miljoen euro.

Partners: 

  • Opdrachtgever: Stadsbestuur Blankenberge
  • Aannemer: TM Artes Depret, Artes Roegiers en Artes Woudenberg. Artes beschikt over zowel een restauratiepoot Artes Woudenberg, alsook over een aannemingstak die gespecialiseerd is in waterbouwkundige werken Artes Depret. Die combinatie is een grote troef voor de restauratiewerken
  • Vlaamse overheid – agentschap Onroerend Erfgoed
  • Restauratie-architecten en leiding bouwteam: B-Juxta Architecten
  • Studiebureau Stabiliteit: SBE

Vragen? 

Heb je vragen over de werken? Mailen kan naar stadhuis@blankenberge.be