Huis-aan-huisinzameling van restafval

Restafval wordt huis aan huis ingezameld. Restafval is het afval dat overblijft na zorgvuldig sorteren en niet gerecycleerd kan worden.

Uitzonderingen

Afval dat apart wordt opgehaald of te groot is voor de restafvalzak, hoort niet huis bij het restafval.

De data staan vermeld in de afvalkalender (zie bijlage).

Opgelet, restafval kan u niet inleveren op het recyclagepark. Er zijn op het Blankenbergse grondgebied wel ondergrondse afvalcontainers waar u tegen betaling 24/7 terecht kan om uw afval op een reglementaire wijze te deponeren.
Voor restafval niet afkomstig van huishoudens of die hiermee niet kan worden gelijkgesteld, dient een afzonderlijk contract te worden afgesloten met een door de OVAM erkende ophaler.

Bekijk het plan met alle locaties van de verschillende afvalrecipiënten