Restafvalpas

Het Lokaal Bestuur Blankenberge plaatste recent ondergrondse restafvalcontainers in de Colombus en de Franchommelaan. Hiermee wil het een extra service aanbieden waarbij je 24/7 restafval kan deponeren. We willen je ook aanmoedigen om je afval te verminderen.

Iedere afvalcontainer beschikt over een weegschaal. Gebruik je de container? Dan weegt die het aantal kilogram restafval dat werd gedeponeerd. Het nettogewicht wordt aangerekend, je betaalt dus een bedrag per kilo afval (0,12 euro per kilo).

We passen dus een gedifferentieerd tarief toe, kortweg DifTar. Hier wordt het principe ‘de vervuiler betaalt’ toegepast. Wie goed sorteert en minder restafval produceert, zal dus minder betalen. Blijf dus zoveel mogelijk PMD, papier & karton, etc. sorteren, deze horen niet thuis in het restafval. Goed om weten, het afval hoef je niet de deponeren in een vuilniszak van de stad.

Account aanmaken, registreer op voorhand

  1. Surf naar blankenberge.mijncontainer.be;
  2. maak een account aan;
  3. vul je saldo aan op je persoonlijke diftar-rekening, hiervoor krijg je een betalingsuitnodiging;
  4. download de gratis app Wastedrop op je smartphone, vervolgens kan je je aanmelden;
  5. scan de QR-code aan de afvalcontainer. Het deksel gaat automatisch open. Na het deponeren van uw afval sluit je het deksel manueel.

De eerste betalingsuitnodiging zal per post naar je toegestuurd worden. Een digitale versie van de betalingsuitnodiging is 24 uur na je registratie al beschikbaar op de website blankenberge.mijncontainer.be onder het menu ‘Mijn aanrekeningen’. Zo hoef je niet op de post te wachten en kan je snel aan de slag met de ondergrondse restafvalcontainers.

Liever een fysieke restafvalpas? 

Heb je geen smartphone of wens je liever een fysieke restafvalpas? Dan kan je die aanvragen via blankenberge.mijncontainer.be. Je betaalt in dat geval 10 euro. Scan de restafvalpas via de kaartlezer op de ondergrondse containers en het deksel opent automatisch.

Heb je geen toegang tot het internet? Dan kan je registreren en een restafvalpas aanvragen door het gratis infonummer te bellen via T 0800 73 031.

Minimale kosten

Om gebruik te maken van deze extra service, zal je maandelijks een accountkost betalen van 1,59 euro. Komt het saldo op jouw account onder 5 euro te staan? Dan zal je een betalingsuitnodiging ontvangen om het saldo opnieuw aan te vullen.

Voor wie

De ondergrondse restafvalcontainer is er voor inwoners (controle a.d.h.v. rijksregisternummer) en ook voor tweedeverblijvers (controle bij registratie en aanvraag Restafvalpas).

Meer info

  • contacteer de helpdesk via het infonummer T 0800 73 031 (weekdagen 8.30 tot 16.30 uur, op zaterdag van 9 tot 12 uur);
  • de FAQ of het antwoord op veelgestelde vragen kan je onderaan deze pagina downloaden. 

De huis-aan-huis-ophaling blijft bestaan, respecteer de tijdstippen op de afvalkalender om jouw afval buiten te zetten. Samen gaan we voor een propere stad! Wij rekenen op jou.