Reus Gusten Kwik

Reuzenpaspoort

Ontwerpdatum: 2004

Ontwerper: Creatie van het Handelaarsverbond van haven en gebuurte op basis van oude foto’s.

kledij: Zeilmaker Patrick Geldhof uit Zedelgem

Hoogte: 3 meter

Partner: geen

Doop/geboorte: De toneelgroep Onder Ons organiseerde tijdens de havenfeesten van 2004 een doopplechtigheid. Peter en meter waren respectievelijk reus Korno en reuzin Colette.

Huwelijk: geen

Kind(eren): nee

Reus Gusten Kwik is in privaat bezit.

Over Gusten Kwik

Deze vissers- en volksfiguur August Van Heetvelde werd geboren te Blankenberge op 27 oktober 1894. Hij was de zoon van Jozef Van Heetvelde - alias Sevens Jupeird - en Justine Lambrecht. Hij was gehuwd met Florida Boute.

Als negenjarige ging Gusten Kwik een eerste maal met zijn vader mee in zee. Een eerste reis van twee dagen lang, en dit met de platte schuit met vierkante zeilen. Nadien volgden verschillende reizen met de schute, maar eens de plechtige communie gedaan bleef men thuis van school en moest men als laver of jongen aan boord gaan dienen. Dit was in 1906 het geval voor August.

Toen hij zestien was, mocht hij mee als volle man op de B37, een Donkey. In 1913 koos hij tot aan het uitbreken van de oorlog zee met de B69. Hij gaf zich op als oorlogsvrijwilliger en was bijgevolg tijdens WO I actief achter de IJzer. Hij bleef tot in 1919 bij het Belgisch leger, maar toen lonkte het zeegat terug. Hij voer na de oorlog op de B21 en vanaf 1922 was hij stuurman op de B31. Tot 1924 werd er uitsluitend met zeilboten gevaren en gevist. Nadien maakten motorsloepen opgang en was er meer veiligheid aan boord. Desalniettemin stond de motorsloep niet altijd garant voor veiligheid. Toen een hevige storm opstak verloor Oostende 13 vaartuigen, doch Gusten Kwik loodste zijn sloep met zeemanschap en veel geluk terug Blankenberge binnen.

Op 22 April 1929 werd Gusten Kwik eigenaar van zijn eigen vaartuig. Eerst de B46 en later de Z415, waarmee hij tot aan zijn 65 jaar voer.

Gusten Kwik was een graag geziene figuur in het havenkwartier. Met zijn pijp vol tabak kon hij vertellen als geen ander. Als we spreken van een volksfiguur dan moeten we uiteraard zijn engagement tegenover de vissersgemeenschap aanhalen. In 1933 werd hij lid van de Handelskamer, hij was medestichter van Hulp in Nood, de grootste onderlinge verzekeringsmaatschappij van de Kust. Hij was beheerder van de gemeenschappelijke kas voor Zeevisserij en beheerder van Hand in Hand.

Gusten Kwik was ook getuige van de enorme ontwikkeling in de visserij. Als laver voer hij immers mee op de eeuwenoude Blankenbergse schute, nadien op de zeilsloepen en later op de motorvissersvaartuigen. Een evolutie waarvoor hij vandaag symbool staat. Samen met zijn broers, Jef Kwik en Evarist hielden zij tevens de vissersfolklore staande. Op alle Havenfeesten tot in de jaren tachtig waren zij van de partij.