Rode Kruis Blankenberge-Zuienkerke rekent op jouw steun! RSS

Vanaf 02 oktober gaat de lokale steunactie van het Rode Kruis Blankenberge-Zuienkerke van start. Zo zamelen ze geld in voor de werking van de lokale afdeling.

Elke euro gaat rechtstreeks naar de werking van de lokale afdeling. Denk bijvoorbeeld aan de organisatie van eerstehulpopleidingen, de aankoop van medisch materiaal, ziekenvervoer, ter beschikking stellen van medische hulpmiddelen, de inzet van vrijwilligers op lokale evenementen enz.

De lokale Rode Kruisafdelingen voeren elk jaar twee grote campagnes om financiële middelen voor hun werking in te zamelen. In het voorjaar is er de bekende stickeractie en in het najaar, nu dus, is er de lokale steunactie. Tijdens deze acties kunnen de inwoners van Blankenberge een financieel steentje bijdragen aan hun lokale Rode Kruisafdeling. De stickeractie verliep dit jaar al beter dan in 2021 – toen corona nog voor een groot deel roet in het eten gooide – maar het resultaat bereikte nog altijd niet het niveau van een ‘normaal’ jaar. Vandaar dat deze tweede actie voor de lokale afdelingen enorm belangrijk is. De lokale afdeling hoopt met deze campagne dus te kunnen rekenen op de steun van alle inwoners uit Blankenberge. Zij krijgen binnenkort een brief of e-mail, met de vraag om de afdeling financieel te steunen.

40 vrijwilligers actief in Blankenberge

Rode Kruis-Vlaanderen telt zo’n 13.000 goed opgeleide Rode Kruisvrijwilligers. 40 daarvan zijn actief binnen de lokale afdeling van Blankenberge-Zuienkerke. Ze geven eerstehulpopleidingen aan inwoners, staan paraat voor eerste hulp op tal evenementen (sportwedstrijden, festivals, evenementen, culturele manifenstaties enz.), en ook tijdens de recente coronacrisis stonden tal van hen paraat voor ziekenvervoer, en verdeelden zij beschermingsmiddelen aan personen met een beperking. Heel wat activiteiten dus, waar onze vrijwilligers de nodige middelen voor moeten hebben. Alleen zo kunnen ze deze goed blijven uitvoeren.

Door de Rode Kruisafdeling Blankenberge-Zuienkerke financieel te steunen, investeer je eigenlijk ook in jezelf. Want de kans dat jij of één van je naasten ooit de lokale Rode Kruis afdeling nodig zal hebben, is best groot – en dan wil je professioneel en snel geholpen worden.

Meer weten? 

https://www.rodekruis.be/afdeling/blankenberge-zuienkerke/

Gepubliceerd op woensdag 21 september 2022 8 u.