Rol van het lokaal bestuur in regie kinderopvang

Het lokaal bestuur is de lokale regisseur in het kader van kinderopvang.

Het lokaal bestuur kan over elke aanvraag, zowel voor subsidie inkomenstarief als voor subsidie dringende opvang, een negatief of positief advies uitbrengen. Dat advies wordt toegekend op basis van vooraf vastgelegde criteria:

  • ruim aanbod
  • aanbod op korte termijn, 
  • kwalitatief aanbod.

Opgroeien houdt rekening met een advies van het lokaal bestuur als dit advies voldoende kwaliteitsvol is.

Het lokaal bestuur toetst de aanvragen voor plaatsen in de stad aan de vooropgestelde criteria en berekent voor elke aanvraag een totaalscore. Deze totaalscore wordt omgerekend naar een maximum van 8 punten.

Onderstaande procedure dient gevolgd te worden voor het aanvragen van dit advies.

Informeren lokaal bestuur over indienen subsidieaanvraag

Het is erg belangrijk dat je als (toekomstig) opvanginitiatief het lokaal bestuur informeert over de plannen, zoniet kunnen ze door Opgroeien uitgesloten worden in het kader van hun subsidieaanvraag.

De procedure bestaat uit vier stappen: 

  1. Kennismakingsgesprek - dialoog tussen de organisator en het lokaal bestuur
  2. Aanvraag voor advies indienen via deze link 
  3. Behandeling van de aanvraag op basis van drie kwalitatieve criteria
  4. Terugkoppeling en hoorrecht

Klik hier voor meer info over elke stap.

Indien de organisator Kinderopvang niet akkoord is met het advies kan hij gebruik maken van de algemene klachtenprocedure van het lokaal bestuur Blankenberge.

2024

De oproep voor de nieuwe plaatsen inkomenstarief voor Vlaanderen (zonder Gent en Antwerpen) is beschikbaar.

Voor meer info, surf naar www.kindengezin.be.