Rookmelders

Een rookmelder/CO-detector slaat alarm wanneer zich in een ruimte rookvorming/CO-vergiftiging voordoet. Een snelle detectie van rook/CO-vergiftiging vermindert het aantal doden en gewonden aanzienlijk.

Het stadsbestuur biedt een premie aan voor de aankoop van autonome rookmelder(s) en CO-detectoren.

Als download vind je het volledige subsidiereglement.

Nieuwe verplichtingen vanaf 1 januari 2013:

Alle huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten na 31 december 2012 moeten uitgerust zijn met voldoende rookmelders.
Bovenop deze algemene bepaling is een gefaseerde invoering van de verplichting voorzien voor de bestaande huurcontracten.