Rudi Pillen (1931 - 2014)

Rudi Pillen had Blankenberge als zijn thuishaven en daar is de stad trots op. Het lokaal bestuur Blankenberge eert deze kunstenaar dan ook graag.

Het werk van Rudi Pillen spreekt tot de verbeelding, mede door de kleurenpracht, vloeiende lijnen en drippings. De veelkleurige figuren en vogels spreken je meteen aan. Rudi Pillen kon als geen ander in één spontane schets de werkelijkheid weergeven in zijn schilderijen, sculpturen en tekeningen. 

Rudi Pillen was een bijzondere man, een merkwaardige verschijning, een glimlachende filosoof. Hij was een uitzonderlijke tekenaar die op verbazingwekkende wijze mensen en dieren kon evoceren aan de hand van enkele schijnbaar nonchalante lijnen of kronkels, een verrassende schilder. De kunstenaar bezat de uitzonderlijke gave om een toets of een vlak in een begenadigd tempo om te vormen tot een paard, een vogel, een gelaat, een gestalte, een menigte. Dit resulteert in een vergeestelijkt tafereel dat verbaast, intrigeert, zich langzaam ontvouwt en op uitbundige wijze de kijker beroert.

Schilderen en tekenen was een fundamenteel deel van zijn bestaan en zijn betrachtingen. Hij was zich bewust van zijn kunnen en koesterde het edele besef dat hij een verheven taak te vervullen had. Hij beschreef het ritme van de Afrikaanse mens op een heel eigen manier en propageerde de diepzinnige impact van de Westerse figuratie. Hij stileerde zijn figuren, maar hield niet van geometrische abstractie noch van conceptuele heldendaden die een gebrek aan métier en aan kunde moesten verdoezelen. Hij bezong de kleurige natuur en de mensen van de Napa Valley die hem in haar armen sloot. Rudi Pillen nam je mee in zijn sierlijk en uitbundig universum door middel van een hoogsteigen beeldtaal.

Beeld en gedachte waren vormen een geheel in zijn oeuvre, in die zin dat zowel de uiterlijke verschijning en de beeldende uitstraling van zijn taferelen als de zich langzaam onthullende betekenis van wat stond uitgebeeld een enkel statement vormen en de subtiele filosofie vertolken van wie de mens op de voorgrond heeft geplaatst.