Ruimtelijke uitvoeringsplannen, BPA's en verkavelingen

Bijzondere plannen van aanleg (BPA's) zijn gemeentelijke bestemmingsplannen die in het verleden gemaakt werden om het gewestplan te verfijnen (gewestelijk bestuursniveau).

Sinds de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) worden de BPA's vervangen door gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). Deze RUP's vertrekken steeds vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan. Zowel gemeenten, provincies als het Vlaams Gewest kunnen RUP's maken.
De bestaande BPA's blijven echter geldig tot ze worden vervangen door een gemeentelijk RUP.

Procedure

Je kan de goedgekeurde BPA's en RUP's op het grondgebied van de stad Blankenberge online bekijken op het geoloket bouwvoorschriften of je kan ze komen inkijken op de Afdeling Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Milieu.