Ruimtelijke uitvoeringsplannen en BPA's

Bijzondere plannen van aanleg (BPA's) zijn gemeentelijke bestemmingsplannen die in het verleden gemaakt werden om het gewestplan te verfijnen (gewestelijk bestuursniveau).

Sinds de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) worden de BPA's vervangen door gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). Deze RUP's vertrekken steeds vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan. Zowel gemeenten, provincies als het Vlaams Gewest kunnen RUP's maken.
De bestaande BPA's blijven echter geldig tot ze worden vervangen door een gemeentelijk RUP.

RUP 28 Gerco

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 28 “Gerco” werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 15 september 2020 en werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op datum van 13 november 2020. Het RUP is op heden in werking getreden.

Hieronder kan u de volgende documenten van het RUP raadplegen. 

Procedure

Je kan de goedgekeurde BPA's en RUP's op het grondgebied van de stad Blankenberge online bekijken op het geoloket bouwvoorschriften of je kan ze komen inkijken op de Afdeling Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Milieu.