Samenwerkingsakkoord heroriëntatie tramhaltes RSS

Op de gemeenteraad van dinsdag 13 oktober 2020 staat de samenwerkingsovereenkomst tussen het Lokaal Bestuur Blankenberge en De Lijn geagendeerd voor de heroriëntatie van de tramhaltes op het grondgebied Blankenberge.

Beiden slaan de handen in elkaar om tot een betere spreiding en een kwalitatievere inrichting van de tramhaltes te komen. De heroriëntatie zal ook de doorstroming en de veiligheid op het traject vergroten.

De samenwerkingsovereenkomst gaat over drie tramhaltes op ons grondgebied:

  • De halte ‘Markt’ die nu aan het Leopoldpark ligt zal in het kader van de heraanleg van de Grote Markt verschuiven en wordt mee geïntegreerd in het marktplein zelf. De halteinfrastructuur zal heel wat meer comfort bieden aan de reizigers. Er komen openbare toiletten en heel wat fietsenstallingen. Bij het halteren van de tram zal het gemotoriseerd verkeer dienen te wachten waardoor er een betere doorstroming van de tram zal ontstaan in de De Smet De Naeyerlaan.
  • In kader van de heraanleg van de A. Ruzettelaan worden de haltes ‘Pier’ en ‘Sea Life’ samengevoegd ter hoogte van de Gadeynehelling. We bouwen ook voor die halte verder in de stijl zoals de halteinfrastructuur aan het Koning Leopold III-plein. De ingreep laat toe om het dwarsen van de trambedding te beperken. Zowel voor voetgangers als voor wagens. Dit komt de veiligheid en de doorstroming ten goede.
  • Tot slot komt er een nieuwe tramhalte aan de spuikom ter hoogte van de Grote Edestraat. De vraag en het potentieel werd in het verleden reeds aangetoond met een petitie, getekend door meer dan 1000 mensen. Ontegensprekelijk zal de nieuwe halte extra vervoersmogelijkheid bieden voor de aanliggende wijk en vanaf de randparking. Het zal evenzeer een impuls betekenen voor de activiteiten aan de westkant van de jachthaven.

De samenwerkingsovereenkomst bestaat uit een inhoudelijke en financiële samenwerking waarbij De Lijn telkens tot € 150.000 mee investeert in de aanleg van de halte Grote Markt en in de aanleg van de halte A. Ruzettelaan. De Lijn participeert tevens voor € 50.000 in de studiekosten. De aanleg van de nieuwe tramhalte aan de spuikom ter hoogte van de Grote Edestraat neemt De Lijn in totaliteit voor haar rekening.

Gepubliceerd op dinsdag 6 oktober 2020 17.30 u.