Sanctionerend ambtenaar (A1a-A3a)

Het Lokaal Bestuur Blankenberge heeft de functie van sanctionerend ambtenaar (A1a-A3a) vacant verklaard, te begeven bij aanwerving, bevordering, interne en externe personeelsmobiliteit, dit voor een voltijds contract van onbepaalde duur. 

Wat zal je doen?

Een greep uit het takenpakket van onze toekomstige sanctionerend ambtenaar: 

 • Je werkt een handhavingsbeleid uit in nauw overleg met de preventieambtenaar, de interne evaluator en de directeur Veiligheid. 
 • Je staat in voor een correcte en proportionele afhandelingsprocedure van elk binnenkomend bestuurlijk verslag of proces-verbaal van een vastgestelde inbreuk waarop een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) van toepassing kan zijn. 
 • Je geeft het nodige advies binnen het GAS-beleid en je volgt alle relevante wetgeving nauwgezet op. 
 • Je onderhoudt de nodige contacten met de betrokken partners, waaronder de lokale politie, de VVSG en de federale overheid. 

Dit alles doe je samen met een ervaren team. Samen met hen geef jij mee vorm aan het beleid.

Wie ben je?

Jij gaat weloverwogen te werk, maar dit staat jouw besluitvaardigheid nooit in de weg. Je bezit een flinke portie bemiddelingskracht en daarbij komen jouw sterke communicatieve vaardigheden je goed van pas. Het aansturen van een team is voor jou alvast geen probleem, je kan daarbij goed samenwerken en overleggen. En uiteraard kan je rekenen op een sterke verantwoordelijkheidszin. 

Interesse? Bekijk dan zeker onze volledige functiebeschrijving in bijlage en ontdek waarom jij onze geschikte kandidaat bent!

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Ben je een externe kandidaat? 

Dan zijn dit de aanwervingsvoorwaarden: 

 • Je hebt een masterdiploma of een gelijkwaardig diploma.
 • Je slaagt voor de selectieproeven. 
 • Je slaagt binnen het jaar van de indiensttreding voor de vereiste opleiding tot sanctionerend ambtenaar (ter uitvoering van de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties). 

Ben je een interne kandidaat? 

Dan zijn dit de bevorderingsvoorwaarden:

 • Je hebt een diploma van bachelor in de rechten, bachelor in de rechtspraktijk of master in de rechten. Heb je dit niet, dan bezit je minstens een universitair diploma van de tweede cyclus of een gelijkgesteld diploma. 
 • Je bezit minimum 2 jaar niveauanciënniteit in niveau B of C.
 • Je hebt een gunstig evaluatieresultaat gekregen voor de laatste evaluatie.
 • Je slaagt voor de selectieproeven. 
 • Je slaagt binnen het jaar van de indiensttreding voor de vereiste opleiding tot sanctionerend ambtenaar (ter uitvoering van de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties). 

Voorts dien je als interne of externe kandidaat voor deze functie de Belgische nationaliteit te hebben, omdat deze functie een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan de uitoefening van het openbaar gezag inhoudt of werkzaamheden omvat die strekken tot de bescherming van de belangen van het lokaal bestuur. 

Selectiecriteria

De selectiecriteria zitten vervat in de functiebeschrijving (zie bijlage). Speciale aandacht wordt onder meer verleend aan de leidinggevende capaciteiten, het besluitvaardig zijn, het kunnen bemiddelen, het zelfstandig en efficiënt kunnen werken, een sterke verantwoordelijkheidszin hebben en goede communicatieve vaardigheden hebben.

Aanbod

Wedde

Je kan rekenen op een aanvangswedde in weddeschaal A1a-A3a, eventueel vermeerderd met anciënniteit uit de openbare sector. Ervaring in de privésector telt mee voor maximaal 6 jaar als de beroepservaring relevant is voor de in te nemen functie. Je kan een weddeberekening aanvragen via vacature@blankenberge.be. Wij bezorgen je een berekening op maat, gebaseerd op jouw anciënniteit.

Daarnaast bieden wij jou:

 • een boeiende en uitdagende voltijdse job in contractueel verband
 • een maaltijdcheque van € 8 voor elke gewerkte dag (werknemersbijdrage € 1,09 per cheque)
 • een interessante vakantieregeling (minimum 31 dagen vakantie in een voltijdse betrekking)
 • een fietsvergoeding (€ 0,24/km)
 • terugbetaling van het woon-werkverkeer via het openbaar vervoer
 • een gratis hospitalisatieverzekering
 • een eindejaarstoelage
 • bijzondere aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling via verschillende opleidingsmogelijkheden
 • tal van interessante voordelen en aanbiedingen via het lidmaatschap van onze personeelsvereniging HAPO (hulp aan personeel en ondersteuning)
 • aandacht voor een evenwichtige balans tussen werk en privé
 • meer dan 620 topcollega's!

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met zondag 12 december 2021. Mail naar vacature@blankenberge.be of bezorg je brief aan Personeelsdienst Lokaal Bestuur Blankenberge, Jordaenslaan 34, 8370 Blankenberge.

Voeg aan je kandidatuur volgende zaken toe:

 • je sollicitatiebrief
 • je cv
 • een recent uittreksel uit het strafregister (Hiermee toon je aan dat je gedrag overeenstemt met de job. Staan er op dit document ongunstige vermeldingen, dan mag je hierover meer uitleg geven.)
 • een kopie van je diploma

Enkel volledige kandidaturen komen in aanmerking.

Selectieproeven

Wordt je kandidatuur aanvaard, dan ontvang je een thuisopdracht op maandag 20 december 2021. De deadline voor het indienen van deze thuisopdracht is maandag 10 januari 2022 om 12.00 u. Het mondelinge examen zal plaatsvinden op vrijdag 21 januari 2022. Daarna volgt nog een assessment. 

Alle informatie omtrent de volledige procedure ontvang je na het afsluiten van de kandidaturen. Hou alvast de data vrij!

Vragen?

Heb je nog vragen? Contacteer gerust de Personeelsdienst. Mail naar vacature@blankenberge.be of bel naar 050 636 488.