Secretarie

De secretarie staat in voor de administratie van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. Hier worden ook de inkomende en uitgaande briefwisseling van het stadsbestuur ingeschreven, verdeeld naar de verschillende stadsdiensten of verstuurd. Ook voor klachtenbehandeling kan je terecht in de secretarie.

Waarvoor kan je bij ons terecht?