Sociale premies en tegemoetkomingen

Wie komt in aanmerking voor sociale premies?

Doelgroep 1: minderjarige en/of schoolgaande kinderen en jongeren (tot 26 jaar)

De minderjarige en/of het schoolgaande kind en jongere tot 26 jaar heeft recht op verhoogde tegemoetkoming;

OF

Minstens één volwassene in het gezin is in budgetbeheer of collectieve schuldenregeling;

OF

Pleegkinderen.

Doelgroep 2: volwassenen die niet behoren tot doelgroep 1

De toekenning van de lokale sociale voordelen voor volwassenen is afhankelijk van het recht op verhoogde tegemoetkoming van een van de meerderjarige gezinsleden. Gezinsleden die geen recht hebben op verhoogde tegemoetkoming openen geen recht op de lokale sociale voordelen.

De aanvrager of leden van het gezin mogen maximaal één woongelegenheid bezitten in volle eigendom of in vruchtgebruik. Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen (K.I.) van deze woongelegenheid mag niet hoger zijn dan 1000 euro.

Doelgroep 3: personen met een zorgbehoefte

Personen die voldoen aan de voorwaarden zoals hierboven vermeld en die zorgbehoevend zijn:

1. minderjarige kinderen met een ernstige handicap. De minderjarige heeft een beperkte zelfredzaamheid van minstens 4 punten voor de eerste pijler of ten minste 6 punten voor de drie pijlers samen.

2. meerderjarige zorgbehoevenden met:

  • een vermindering van zelfredzaamheid met tenminste 12 punten volgens de handleiding voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid;
  • een blijvende invaliditeit of arbeidsongeschiktheid van minstens 66%;
  • een integratietegemoetkoming categorie III of hoger.

3. personen die recht hebben op zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.

Je komt in aanmerking... wat nu? 

Maak een afspraak in het Sociaal Infopunt en breng alle nodige documenten mee.

Welke documenten neem je altijd mee?

Minderjarige en/of schoolgaande (pleeg)kinderen en schoolgaande jongeren tot en met 26 jaar brengen volgende documenten mee:

  • bewijs recht op verhoogde tegemoetkoming of
  • attest budgetbeheer of
  • attest collectieve schuldregeling;
  • pleegzorgattest indien van toepassing.

Volwassenen brengen volgende documenten mee:

  • bewijs recht op verhoogde tegemoetkoming;
  • het meest recente aanslagbiljet onroerende voorheffing indien de aanvrager eigenaar is van een onroerend goed.

Personen met een zorgbehoefte brengen volgend document mee:

  • bewijs zorgbehoefte.