Sociale steunmaatregelen

Het Lokaal Bestuur Blankenberge besluit om waar mogelijk extra steun te bieden aan de Blankenbergse bevolking, die door het coronavirus (COVID-19) moeilijkheden ondervindt.

Uitstel van betaling

Belastingen die betrekking hebben op het jaar 2020 zullen pas in het najaar naar de belastingplichtigen worden gestuurd. Mensen die nu tijdelijk geconfronteerd worden met mindere inkomsten of technische werkloosheid krijgen hierdoor wat meer financiële ademruimte.

Schuldpreventie

Heeft iemand minder inkomsten door deze crisis dan kunnen inwoners dit signaleren zodat ze niet in de problemen komen met hun vaste kosten (huur, energiefacturen, hypotheek of andere leningen). Samen met het Sociaal Huis zal dan gekeken worden voor een oplossing op maat, ongeacht het inkomen.

Noodvoedselpakket

De noodvoedselpakketten in samenwerking met St-Vincentius en het Sociaal Huis worden verder bedeeld, wel rekening houdend met de nodige voorzorgsmaatregelen.