Speelberge paasvakantie

Geldbeugel Speelberge opladen

Locatie

Groenestraat 86
8370 Blankenberge

Wanneer

Dinsdag 6 april 2021 t.e.m. vrijdag 16 april 2021 van 8 tot 18 uur.
De jeugddienst biedt vooropvang aan op dezelfde locatie van 7 tot 8 uur.

Wie

Alle kinderen zijn welkom op Speelberge vanaf het jaar waarin ze 5 jaar worden tot en met het jaar waarin ze 14 jaar worden (geboren zijn tussen 2007 en 2016).

Uitzonderlijk gaat de speelpleinwerking niet door voor de jongeren die dit jaar 13 en 14 jaar worden (geboren in 2007 en 2008). Dit omwille van de strengere COVID-19-maatregelen die voor deze doelgroep van toepassing zijn.

Spelregels tijdens coronatijden

Binnen de speelpleinwerking neemt het Lokaal Bestuur de nodige voorzorgsmaatregelen zodat spelen veilig kan verlopen. Maar ook jij, als (groot)ouder, zal ons hierbij moeten helpen.

We werken met contactbubbels!

We kregen vrijdag 19 maart 2021 nieuwe verstrengde maatregelen die het organiseren van speelpleinwerk een stuk moeilijker maken.
Een stevige uitdaging! We schakelen over van een bubbel van 25 kinderen naar een bubbel van 10. Dit is geen evidente onderneming, we vragen jullie begrip voor de aanpassingen die nodig zijn.

Als jeugddienst proberen we er alles aan te doen om toch zoveel mogelijk kinderen een plaatsje te geven. Jammer genoeg zullen dit er minder zijn dan we normaal hadden voorzien. Hierdoor willen we een warme oproep doen en vragen wij om goed na te denken als je kind al dan niet nood heeft aan onze speelpleinwerking.

Als gevolg van de nieuwe maatregelen zullen de locaties van de bubbels wijzigen:

 • 2e kleuter: Zilvermeeuw kleuterblok (Groenestraat 69)
 • 3e kleuter A en B: Speeldoze (Groenestraat 86)
 • 1e leerjaar A en B: Speeldoze (Groenestraat 86)
 • 2e leerjaar A en B: Speeldoze (kant Astridlaan)
 • 3e leerjaar: Zilvermeeuw lager (Groenestraat 69)
 • 4e leerjaar: Zilvermeeuw lager (Groenestraat 69)
 • 5e en 6e leerjaar: Brislam (Zeedijk 340, kant vuurtoren)

Je kind brengt zijn/haar eigen lunchpakket en zijn/haar eigen drinkfles mee. Te allen tijde kan de drinkfles worden bijgevuld. Speelberge voorziet dagelijks een tien- en vieruurtje (drank en versnapering).

Deelname

Om te kunnen deelnemen aan de speelpleinwerking Speelberge dien je de geldbeugel van jouw kind(eren) vooraf op te laden.

Kinderen zijn welkom op de speelpleinwerking Speelberge vanaf het jaar waarin ze 5 jaar worden tot en met het jaar waarin ze 12 jaar worden. Kinderen die buiten deze leeftijdscategorie vallen kunnen niet toegelaten worden op de speelpleinwerking Speelberge.

Bij het aanmelden op de speelpleinwerking Speelberge wordt het krediet op de geldbeugel van jouw kind(eren) in mindering gebracht.

Opgelet:

 • Je dient ingelogd te zijn onder de naam van het kind waarvoor de geldbeugel moet worden opgeladen.
 • Er moet voldoende krediet op de geldbeugel van jouw kind(eren) te staan. Opladen is niet mogelijk aan het onthaal op de speelpleinwerking Speelberge.
 • Voor elk kind dient een eigen geldbeugel voorzien en opgeladen te worden.

Deelnamevoorwaarden: 

 • Wie ziek is, kan niet deelnemen.
 • Wie COVID-19 heeft, mag gedurende minimum 7 dagen nergens aan deelnemen en moet minimum 3 dagen symptomenvrij zijn om opnieuw te kunnen deelnemen.
 • Wie ziek was (geen COVID–19), kan pas terug deelnemen aan de activiteit na
  uitzieken en minimaal 3 dagen symptomenvrij.
 • Wie een besmet persoon binnen de eigen gezinsbubbel heeft (ouder, broer, zus,...), wordt naar huis gestuurd, doet een test en blijft de vastgelegde termijn in thuisisolatie.

Inschrijven

De werking start op dinsdag 6 april 2021 en eindigt op vrijdag 16 april 2021.
Op zaterdag en zondag is er geen werking. Gesloten op paasmaandag.

Een plaats reserveren kan online vanaf dinsdag 23 maart 2021 vanaf 19 uur.
De inschrijvingen sluiten op 31 maart 2021 om 8 uur.

Om de veiligheid van elke contactbubbel te kunnen garanderen:

 • Ben je verplicht om op voorhand een plaats voor je kind te reserveren. Je duidt slechts de dagen van de week aan waarop je kind effectief aanwezig zal zijn. 
 • Je bent verplicht voor deelname éénmalig een medische fiche per kind online in te vullen.

Probeer steeds online in te schrijven!
Lukt dit niet? Neem dan telefonisch contact op met de jeugddienst via T 050 636 770 of stuur een e-mail naar jeugddienst@blankenberge.be.

Stap 1

Ben je een nieuwe gebruiker? Registreer je dan vóór dinsdag 23 maart 2021.
Ben je al geregistreerd? Ga naar stap 2.

Hoe registreren in de webshop?

 • Surf naar de webshop van de jeugddienst.
 • Klik op de knop ‘Inloggen’ en registreer je als ouder via de link ‘Aanmelden als nieuwe gebruiker’.
 • Na deze procedure ontvang je een bevestigingsmail waarmee je jouw gebruikersaccount kunt activeren.
 • Voeg je kind(eren) toe en maak per kind een gebruikersnaam en wachtwoord aan.

Stap 2

Plaatsen reserveren per kind is pas mogelijk vanaf dinsdag 23 maart 2021 vanaf 19 uur.

Hoe reserveren in de webshop?

 • Surf naar de webshop van de jeugddienst.
 • Log in met de gebruikersaccount van de ouder.
 • Klik op de knop ‘Inschrijven voor activiteiten/cursussen'.
 • Klik op ‘Aanbod jeugd’ om een overzicht van de activiteiten terug te vinden en in te schrijven.
 • Het reserveren van de plaats per kind op weekbasis is gratis.
 • De betaling gebeurt met de geldbeugel op de dag van deelname. De geldbeugel van je kind(eren) dient dus ook vooraf opgeladen te zijn. Het opladen van de geldbeugel van je kind(eren) kan ook via de webshop.

Belangrijk:

Een dag reserveren, is een dag betalen. Ook als je kind de gereserveerde dag niet komt.

Annuleren kan door:

 • een mailtje te sturen naar jeugddienst@blankenberge.be
 • een invulstrookje in te vullen aan de poort als je je kind brengt of ophaalt of het bezorgen van een doktersattest of het bezorgen van een attest werkgever.

Annuleren gebeurt steeds ten laatste 1 kalenderdag voor de dag van deelname.

Is je kind aanwezig op de werking, maar is de geldbeugel onvoldoende opgeladen, dan krijg je een retributie van 15 euro via factuur.

Aan- en afmelden

De aan- en afmeldmomenten zijn beperkt.

 • Aanmelden kan tussen 8 en 10 uur en tussen 12 en 13.30 uur
 • Afmelden kan tussen 12 en 13.30 uur en tussen 16 en 18 uur

Opgelet: Kinderen die een ganse dag blijven, gaan niet naar huis gaan eten.

Gelieve de uren te respecteren in functie van de activiteiten en de veiligheid van de kinderen.

Indien je kind wegens onvoorziene omstandigheden op een uur afwijkend van de reguliere uren dient afgemeld te worden, dan ben je verplicht de speelpleincoördinator telefonisch te verwittigen.

Tips

 • Draag speelkledij
 • Voorzie regenkledij
 • Naamteken persoonlijke spullen en kledij
 • Voorzie extra drank (water)
 • Voorzie reservekledij voor kleuters

Tarieven

Via webshop of jeugddienst

  Normaal tarief/dag/kind Sociaal tarief*/dag/kind
Vooropvang € 2 € 2
Speelpleinwerking € 6 € 4

*Inwoners met een zorgscore van minimum 25 punten kunnen genieten van de bestaande sociale tarieven bij de verschillende diensten van het Lokaal Bestuur. De zorgscore wordt bepaald overeenkomstig de criteria opgenomen in het reglement sociale premies en tegemoetkomingen. Voor meer informatie over de zorgscore kan je terecht bij een medewerker van het Sociaal Huis via T 050 43 12 08.

Haal je kinderen tijdig op! Zo vermijd je een retributie van € 20 per kind.

Annuleren kan alleen omwille van ziekte, met doktersattest. Dit attest dient binnen de 3 dagen na de gereserveerde datum van deelname voorgelegd te worden.

Via speelpleinwerking Speelberge (geldbeugel niet of onvoldoende opgeladen)

  Normaal tarief Sociaal tarief
Speelpleinwerking € 15 € 15

Indien je slechts een halve dag op speelpleinwerking Speelberge aanwezig bent, wordt de dagprijs aangerekend.
Er wordt gratis een tien- en vieruurtje aangeboden (bestaande uit een drankje met een koek, ijsje of stuk fruit).

Programma

De speelpleinploeg staat paraat om je kind(eren) een leuke vakantie te bezorgen. In de voormiddag worden er geleide activiteiten per leeftijdsgroep voorzien. In de namiddag is er een open spelaanbod waarbij de kinderen zelf kunnen kiezen welke activiteit ze doen en met wie ze wensen te spelen.

Doorheen de dag worden er vrije spelmomenten aangeboden waarbij kinderen de ruimte hebben om met het aanwezige materiaal te spelen en de animatoren extra spelprikkels aanbieden.

Dit alles gebeurt steeds in de eigen bubbel!

Attest

Je kan een attest verkrijgen bij verschillende instanties (sociaal huis, ziekenfonds,...) waardoor je een teruggave kan krijgen op de dagprijs. De activiteiten zijn fiscaal aftrekbaar!

Verzekering

Als deelnemer aan Speelberge en de vooropvang ben je verzekerd tegen burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. De verplaatsing van en naar de locatie gebeurt wel op eigen verantwoordelijkheid. Ook de zorg voor persoonlijke spullen (bril, geld, kledij, gsm,...) is voor eigen rekening.

Sfeerbeelden

De jeugddienst gebruikt sfeerbeelden van de kinderen voor eigen publicaties. Sfeerbeelden zijn niet gerichte beelden, beelden waarin de kinderen niet geportretteerd worden.

Portretrecht

De jeugddienst gebruikt gerichte beelden enkel voor eigen publicaties. De jeugddienst vraagt aan de ouders op het inschrijvingsformulier om een vinkje aan te vinken als zij akkoord gaan dat er foto’s worden genomen én gepubliceerd. De jeugddienst publiceert foto’s om ouders te informeren over toekomstige evenementen of als terugblik naar het evenement. De foto’s worden onbeperkte tijd bijgehouden. Indien ouders niet meer akkoord gaan dat er gerichte beelden van hun kind wordt gemaakt, kunnen ze dit via mail (jeugddienst@blankenberge.be) of schriftelijk (Van Monsstraat 19, 8370 Blankenberge) melden.