Speelberge paasvakantie [AFGELAST!]

De verscherpte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, betekenen ook dat vakantiekampen en jeugdwerking in de paasvakantie niet kunnen doorgaan.

Ook speelpleinwerk valt daaronder en gaat bijgevolg niet door. Dit geldt ook voor alle randactiviteiten van speelpleinwerk: leidingweekends, interne vormings- of voorbereidingsdagen,… tijdens de paasvakantie.

Alle speelpleinverantwoordelijken, eigen vrijwilligers en gedupeerde cursisten ontvangen vanuit de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk een uitgebreide e-mail.