Speelberge zomervakantie

Geldbeugel Speelberge opladen

Vul de medische fiche van je kind(eren) in

Locatie

De speelpleinwerking gaat door op 2 verschillende locaties. Je kiest op weekbasis één locatie. Je kan geen gebruik maken van beide locaties in één week.

 1. De Brislam – Zeedijk 340 (kant vuurtoren) - T 0473 97 53 99 - T 050 636 770
 2. De Speeldoze – Groenestraat 86 - T 0473 30 00 65 - T 050 636 770

Wanneer

Woensdag 1 juli t.e.m. maandag 31 augustus 2020 van 8 tot 18 uur.
Gesloten op 11 juli, 21 juli en 15 augustus 2020.
De jeugddienst biedt vooropvang aan op dezelfde locatie van 7 tot 8 uur.

Wie

Voor alle kinderen (geboren in ’15, ’14, ’13, ’12, ’11, ’10, ’09 en ’08) vanaf het jaar waarin ze 5 jaar worden tot en met het jaar waarin ze 12 jaar worden.

Uitzonderlijk gaat de speelpleinwerking zomervakantie niet door voor de jongeren die dit jaar 13 en 14 jaar worden (geboren in ’07 en ’06). Dit omwille van de strengere COVID-19-maatregelen die voor deze doelgroep van toepassing zijn.

Spelregels tijdens coronatijden

Binnen de speelpleinwerking neemt het Lokaal Bestuur de nodige voorzorgsmaatregelen zodat spelen veilig kan verlopen. Maar ook jij, als (groot)ouder, zal ons hierbij moeten helpen.

We werken met contactbubbels!
Per week worden 4 vaste contactbubbels gemaakt, twee per locatie.
Het brengen en halen van je kind(eren) gebeurt volgens het circulatieplan, zie de infobrochure voor ouders.

Je kind brengt zijn/haar eigen lunchpakket mee.
Je kind brengt zijn/haar eigen drinkfles mee. Te allen tijde kan de drinkfles worden bijgevuld.
Speelberge voorziet dagelijks een tien- en vieruurtje (drank en versnapering).

Deelname

Om te kunnen deelnemen aan de speelpleinwerking Speelberge dien je de geldbeugel van jouw kind(eren) vooraf op te laden.

Kinderen zijn welkom op de speelpleinwerking Speelberge vanaf het jaar waarin ze 5 jaar worden tot en met het jaar waarin ze 12 jaar worden. Kinderen die buiten deze leeftijdscategorie vallen kunnen niet toegelaten worden op de speelpleinwerking Speelberge.

Bij het aanmelden op de speelpleinwerking Speelberge wordt het krediet op de geldbeugel van jouw kind(eren) in mindering gebracht.

Opgelet:

 • Je dient ingelogd te zijn onder de naam van het kind waarvoor de geldbeugel moet worden opgeladen.
 • Er moet voldoende krediet op de geldbeugel van jouw kind(eren) te staan. Opladen is niet mogelijk aan het onthaal op de speelpleinwerking Speelberge.
 • Voor elk kind dient een eigen geldbeugel voorzien en opgeladen te worden.

Deelnamevoorwaarden: 

 • Wie ziek is, kan niet deelnemen.
 • Wie COVID-19 heeft gehad moet minimaal 7 dagen na diagnose rekenen alvorens terug deel te kunnen nemen aan de speelpleinwerking en bij terugkeer ook reeds 3 dagen klachtenvrij zijn.
 • Wie ziek was (geen COVID–19) voor deelname aan de speelpleinwerking moet in de 5 dagen voorafgaand aan deelname symptoomvrij zijn.
 • Wie een besmet persoon binnen de eigen gezinsbubbel heeft (ouder, broer, zus,...), mag 14 dagen (gerekend vanaf het laatste contact met de coronapatiënt) niet deelnemen aan de speelpleinwerking.

Inschrijven

De werking tijdens de zomervakantie start op woensdag 1 juli 2020 en eindigt op maandag 31 augustus 2020. Op dinsdag 21 juli 2020, is er geen speelpleinwerking. Ook op zaterdag en zondag is er geen werking. Een plaats reserveren kan online vanaf dinsdag 16 juni vanaf 19 uur.

Om de veiligheid van elke contactbubbel te kunnen garanderen:

 • Ben je verplicht om op weekbasis een plaats voor je kind te reserveren. Je duidt slechts de dagen van de week aan waarop je kind effectief aanwezig zal zijn. Je dient telkens ten laatste elke voorgaande donderdag vóór 8 uur van de deelnameweek je plaats voor je kind te reserveren.
 • Je kiest per week voor één locatie: De Brislam of De Speeldoze.
 • Je bent verplicht voor deelname éénmalig een medische fiche per kind online in te vullen.

Probeer steeds online in te schrijven!
Lukt dit niet? Neem dan telefonisch contact op met de jeugddienst via T 050 636 770 of stuur een e-mail naar jeugddienst@blankenberge.be.

Stap 1

Ben je een nieuwe gebruiker? Registreer je dan vóór dinsdag 16 juni 2020.
Ben je al geregistreerd? Ga naar stap 2.

Hoe registreren in de webshop?

 • Surf naar de webshop van de jeugddienst.
 • Klik op de knop ‘Inloggen’ en registreer je als ouder via de link ‘Aanmelden als nieuwe gebruiker’.
 • Na deze procedure ontvang je een bevestigingsmail waarmee je jouw gebruikersaccount kunt activeren.
 • Voeg je kind(eren) toe en maak per kind een gebruikersnaam en wachtwoord aan.

Stap 2

Plaatsen reserveren per week per kind is pas mogelijk vanaf dinsdag 16 juni 2020 vanaf 19 uur.

Hoe reserveren in de webshop?

 • Surf naar de webshop van de jeugddienst.
 • Log in met de gebruikersaccount van de ouder.
 • Klik op de knop ‘Inschrijven voor activiteiten/cursussen'.
 • Klik op ‘Aanbod jeugd’ om een overzicht van de activiteiten terug te vinden en in te schrijven.
 • Het reserveren van de plaats per kind op weekbasis is gratis.
 • De betaling gebeurt met de geldbeugel op de dag van deelname. De geldbeugel van je kind(eren) dient dus ook vooraf opgeladen te zijn. Het opladen van de geldbeugel van je kind(eren) kan ook via de webshop.

Let wel:

 • Is de geldbeugel niet opgeladen op de dag van deelname? Dan wordt een dagticket aangerekend van 15 euro. De factuur hiervan wordt opgestuurd.
 • Alle dagen waarvoor je een plaats voor je kind(eren) online reserveerde, worden van de geldbeugel afgehouden. Ook al is je kind één van de opgegeven dagen niet aanwezig.

De Nationale Veiligheidsraad geeft de verantwoordelijkheid aan de ouders om elke week te kiezen voor maximum één vrijetijdsaanbod (Speelpleinwerking, sportkamp, jeugdbewegingskamp,...) en dit niet in dezelfde week te mengen. Hou rekening met jezelf maar ook met anderen! 

Aan- en afmelden

De aan- en afmeldmomenten zijn beperkt.

 • Aanmelden kan tussen 8 en 10 uur en tussen 12 en 13.30 uur
 • Afmelden kan tussen 12 en 13.30 uur en tussen 16 en 18 uur

Opgelet: Kinderen die een ganse dag blijven, gaan niet naar huis gaan eten.

Gelieve de uren te respecteren in functie van de activiteiten en de veiligheid van de kinderen.

Indien je kind wegens onvoorziene omstandigheden op een uur afwijkend van de reguliere uren dient afgemeld te worden, dan ben je verplicht de speelpleincoördinator telefonisch te verwittigen.

Tips

 • Draag speelkledij
 • Voorzie regenkledij
 • Naamteken persoonlijke spullen en kledij
 • Voorzie extra drank (water)
 • Voorzie reservekledij voor kleuters
 • Voorzie zwemgerief
 • Voorzie zonnecrème

Tarieven

Via webshop of jeugddienst

  Normaal tarief/dag/kind Sociaal tarief*/dag/kind
Vooropvang € 2 € 2
Speelpleinwerking € 6 € 4

*Inwoners met een zorgscore van minimum 25 punten kunnen genieten van de bestaande sociale tarieven bij de verschillende diensten van het Lokaal Bestuur. De zorgscore wordt bepaald overeenkomstig de criteria opgenomen in het reglement sociale premies en tegemoetkomingen. Voor meer informatie over de zorgscore kan je terecht bij een medewerker van het Sociaal Huis via T 050 43 12 08.

Haal je kinderen tijdig op! Zo vermijd je een retributie van € 20 per kind.

Annuleren kan alleen omwille van ziekte, met doktersattest. Dit attest dient binnen de 3 dagen na de gereserveerde datum van deelname voorgelegd te worden.

Via speelpleinwerking Speelberge (geldbeugel niet of onvoldoende opgeladen)

  Normaal tarief Sociaal tarief
Vooropvang € 3 € 3
Speelpleinwerking € 15 € 15

Indien je slechts een halve dag op speelpleinwerking Speelberge aanwezig bent, wordt de dagprijs aangerekend.
Er wordt gratis een tien- & vieruurtje aangeboden (bestaande uit een drankje met een koek, ijsje of stuk fruit).

Programma

Uitzonderlijke tijden betekent ook een uitzonderlijke speelpleinwerking. Deze zomer zal het programma er wat anders uitzien. Waar we wel zeker van zijn en dat blijft zoals het was: het wordt een speelse zomer vol toffe activiteiten met enthousiaste animatoren!

De speelpleinploeg staat paraat om je kind(eren) een leuke vakantie te bezorgen. In de voormiddag worden er geleide activiteiten per leeftijdsgroep voorzien. In de namiddag is er een open spelaanbod waarbij de kinderen zelf kunnen kiezen welke activiteit ze doen en met wie ze wensen te spelen.

Doorheen de dag worden er vrije spelmomenten aangeboden waarbij kinderen de ruimte hebben om met het aanwezige materiaal te spelen en de animatoren extra spelprikkels aanbieden.

Dit alles gebeurt steeds in de eigen bubbel!

Attest

Je kan een attest verkrijgen bij verschillende instanties (Sociaal Huis, ziekenfonds,...) waardoor je een teruggave kan krijgen op de dagprijs. De activiteiten zijn fiscaal aftrekbaar!

Verzekering

Als deelnemer aan Speelberge en de vooropvang ben je verzekerd tegen burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. De verplaatsing van en naar de locatie gebeurt wel op eigen verantwoordelijkheid. Ook de zorg voor persoonlijke spullen (bril, geld, kledij, gsm,...) is voor eigen rekening.

Sfeerbeelden

De jeugddienst gebruikt sfeerbeelden van de kinderen voor eigen publicaties. Sfeerbeelden zijn niet gerichte beelden, beelden waarin de kinderen niet geportretteerd worden.

Portretrecht

De jeugddienst gebruikt gerichte beelden enkel voor eigen publicaties. De jeugddienst vraagt aan de ouders op het inschrijvingsformulier om een vinkje aan te vinken als zij akkoord gaan dat er foto's worden genomen én gepubliceerd. De jeugddienst publiceert foto's om ouders te informeren over toekomstige evenementen of als terugblik naar het evenement. De foto's worden onbeperkte tijd bijgehouden. Indien ouders niet meer akkoord gaan dat er gerichte beelden van hun kind wordt gemaakt, kunnen ze dit via mail (jeugddienst@blankenberge.be) of schriftelijk (Van Monsstraat 19, 8370 Blankenberge) melden.