Speelstraat

Voorwoord

Laat de kinderen koning van de straat worden! Richt jouw straat in als speelstraat.
Meer info over wat een speelstraat is en hoe je deze moet organiseren lees je hier.

Wat

Een speelstraat is een straat die gedurende een bepaalde periode voorbehouden is voor spelende kinderen. De speelstraat wordt afgesloten voor verkeer, zo kunnen de kinderen ongestoord en veilig in de straat spelen. Enkel de bewoners of mensen met een garage mogen de straat stapvoets binnenrijden. Orde- en hulpdiensten mogen altijd door.

Let op: speelstraten zijn geen opvang. Toezicht is elk moment noodzakelijk.

Doel

 • Kinderen opnieuw ruimte geven om veilig op straat te spelen, fietsen, voetballen,…
 • Connecties tussen de bewoners van de straat stimuleren, ongeacht de leeftijd.
 • Leven en plezier in de straat brengen.

Wanneer

 • Speelstraten kunnen ingericht worden in de paas- en zomervakantie, op aangevraagde dagen, telkens tussen 14 tot 20 uur.
 • Tijdens de paasvakantie kan er een aanvraag gebeuren voor maximum 1 dag.
 • Tijdens de zomervakantie kan er een aanvraag gebeuren voor 1 dag per week per maand ofwel maximum vijf aaneensluitende dagen per maand.
 • Indien de speelstraat aangevraagd wordt tijdens het weekend dan wordt al het materiaal op vrijdag geleverd en op maandag opgehaald.

Kostprijs

Een speelstraat organiseren is gratis.

Voorwaarden

 • De snelheid in de straat is begrensd tot 50 km per uur.
 • De straat heeft een overheersend woonkarakter.
 • Er is geen belangrijk doorgaand verkeer.
 • Er is geen doorgang van openbaar vervoer.
 • Tijdens de uren dat de openbare weg als speelstraat wordt gesignaleerd mag er spelmateriaal voorzien worden, mits de doorgang van toegelaten bestuurders en prioritaire voertuigen niet verhinderd wordt.
 • De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten, wordt tijdelijk afgesloten.
 • Voldoende afsluiting wordt geplaatst om de speelstraat duidelijk af te bakenen. De afsluiting wordt geplaatst door de meter(s) en/of peter(s). De afsluiting wordt geleverd
  door het Lokaal Bestuur.
 • De straat wordt afgesloten met een afsluiting waarop een C3-bord en onderbord “speelstraat” is bevestigd. De vooropgestelde uren dienen gerespecteerd te worden.

Procedure speelstraat

De aanvraag

Een aanvraag dien je in bij de jeugddienst.

 • Een aanvraag voor een speelstraat in de paasvakantie is niet mogelijk voor 2023.
 • Een aanvraag voor een speelstraat in de zomervakantie kan tot 15 april 2023.
 • Een aanvraagformulier verkrijg je bij de jeugddienst of download je onderaan deze pagina.

Het onderzoek

Niet elke straat kan een speelstraat worden. De jeugddienst onderzoekt samen met de politie of de straat voldoet aan de voorwaarden en zo in aanmerking komt.
Maximum 3 weken later krijgt u een positief of negatief advies.

Akkoord buurtbewoners

Na een positief advies neem je een een bewonersenquête af.
De meter(s) en/of peter(s) (minimum 2 personen) zijn hiervoor verantwoordelijk.
De meter(s) en/of peter(s) gaan de bewoners van de straat informeren over de speelstraat. 65% van de bewoners van de straat moet akkoord gaan met het inrichten van de speelstraat.
De meter(s) en/of peter(s) moeten handtekeningen verzamelen van de bewoners van de straat. Wie akkoord gaat met het inrichten van de speelstraat zet een handtekening.
Per huisnummer geldt 1 stem.

Een speelstraat kan enkel ingericht worden als firma’s of handelaars in de straat akkoord gaan.

De handtekeningen zijn 1 jaar geldig.

Afsprakennota college

De meters en/of peters ondertekenen de afsprakennota met rechten en plichten tussen de bewoners en het Lokaal Bestuur en dienen de bewonersenquête in. De aanvraag dient hierna in het college van burgemeester en schepenen te worden goedgekeurd.
De aanvraag voor de zomervakantie wordt op 6 mei 2022 besproken in het college van burgemeester en schepenen. De beslissing delen wij mee op 9 mei 2022.

Taak meter(s) en/of peter(s) van de speelstraat

 • Er moeten minstens 2 meter(s) en/of peter(s) zijn. Dit zijn minimum 2 bewoners van de straat.
 • De meter(s) en/of peter(s) doen de aanvraag.
 • De meter(s) en/of peter(s) zijn het aanspreekpunt.
 • De meter(s) en/of peter(s) gaan rond met de bewonersenquête.
 • De meter(s) en/of peter(s) plaatsen de afsluiting en halen deze terug weg. De afsluiting wordt geleverd door het Lokaal Bestuur.
 • De meter(s) en/of peter(s) maken afspraken met de bewoners van de straat.
 • De meter(s) en/of peter(s) houden toezicht tijdens de speelstraat zodat alles vlot verloopt.
 • De meter(s) en/of peter(s) evalueren de speelstraat samen met de jeugddienst.

Hulp van het Lokaal Bestuur

 • Onderzoeken of de speelstraat mogelijk is.
 • Voorzien en leveren de afsluiting voor de speelstraat.
 • Bij de jeugddienst kan een speelkoffer ontleend worden indien men een waarborg betaalt.
 • De meter(s) en/of peter(s) krijgen een brief om de bewoners van de straat te informeren over de speelstraat.
 • De meter(s) en/of peter(s) krijgen een vrijwilligersverzekering.

Nog vragen?

Contacteer de jeugddienst Blankenberge
T 050 636 770
jeugddienst@blankenberge.be