Sportdienst

De sportdienst staat in voor:

  • Beheer sportinfrastructuur: het exploiteren en onderhouden van bestaande infrastructuur. Eventuele bouw van nieuwe infrastructuur.
  • Het voeren van sportpromotie met de bedoeling mensen aan te zetten tot fysieke activiteiten en sport te gaan beschouwen als een vast onderdeel in hun levenspatroon.
  • Ondersteuning van het lokale sportgebeuren (voornamelijk van de georganiseerde sport en sportverenigingen).
  • Via de organisatie van sportactiviteiten de gebreken die in het lokale sportgebeuren worden vastgesteld, trachten weg te werken.
  • Dienstverlening ten opzichte van de bevolking: reserveringen, informatieverstrekking, praktische ondersteuning, vorming,...