Sportraad

De sportraad is een adviesorgaan en heeft tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen en te promoten in het belang van het algemeen welzijn en van de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van alle inwoners van de stad.

De sportraad doet dit door:

  • Het geven van advies aan de stedelijke overheid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek inzake sportaangelegenheden.
  • Het geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek inzake planning en uitbouw van sportinfrastructuur in de stad.
  • Het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die betrokken zijn bij de competie- en recreatiesport.
  • Het verrichten van onderzoek, verzamelen van documentatie en informatie.
  • Ondersteuning en promotie van de sport via activiteiten van de stedelijke sportdienst en de sportverenigingen uit de stad.

Alle sportverenigingen die dit wensen en aan de voorwaarden voldoen, zijn lid van de sportraad. Zij vormen de Algemene Vergadering en uit deze lijst worden de leden gekozen die zetelen in de Raad van Bestuur.