Stad Blankenberge sluit WOI-herdenkingsperiode af met nieuwe publicatie RSS

Ter afsluiting van het project De Groote Oorlog, het herdenkingsprogramma dat de stad in 2014 lanceerde naar aanleiding van 100 jaar WOI, stelde het stadsbestuur op 10 november De oorlogskroniek van Blankenberge en Uitkerke. 1914-1918 voor, een gloednieuwe publicatie van stadsarchivaris Pieter Deschoolmeester.

In de oorlogskroniek wordt aan de hand van enkele honderden gedateerde archiefstukken en foto’s een chronologisch beeld geschetst van de bezettingsgeschiedenis van de badstad. De oorlogskroniek beslaat de periode van augustus 1914, de Duitse inval in ons land, tot en met november 1918, de laatste oorlogsmaand. In deze publicatie is heel wat bronnenmateriaal terug te vinden dat de eerste WOI-publicatie uit 2014, Blankenberge en Uitkerke bezet. 1914-1918, eveneens geschreven door Pieter Deschoolmeester, niet heeft gehaald, aangevuld met foto’s en archiefstukken die de stadsarchivaris terugvond in de militaire archieven van Freiburg en Koblenz. Er is bewust gekozen voor A4-formaat om zo de ruim 250 vaak nog nooit gepubliceerde foto’s en illustraties beter tot hun recht te laten komen.

De oorlogskroniek kost € 14,95 en is verkrijgbaar in het Infopunt Toerisme, het Belle Epoque Centrum en de Standaard Boekhandel. Ook van de andere WOI-publicatie Blankenberge en Uitkerke bezet. 1914-1918 zijn nog een beperkt aantal exemplaren te koop zolang de voorraad strekt.

Gepubliceerd op woensdag 14 november 2018 13.49 u.