Startnota Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Oudlandpolder-oost RSS

Publieke raadpleging van 14 mei tot en met 12 juli 2024.

De Vlaamse overheid maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan om op het grondgebied van de gemeenten De Haan, Blankenberge, Brugge, Zuienkerke en Jabbeke aaneengesloten landbouwgebieden in de polders te vrijwaren en in strand-duin-polderovergangen de landschapsecologische processen te herstellen. Binnen de Oudemaarspolder, de Uitkerkse Polder en de Meetkerkse Moeren wordt ingezet op behoud en herstel van waardevolle graslandcomplexen.

Het plan voert de noodzakelijk herbestemmingen door om de Europese natuurdoelen voor de vogel- en habitatrichtlijngebieden in de polder te realiseren. Daarnaast heeft het ook tot doel om samen met een klimaatrobuust waterbeheer de toekomstmogelijkheden voor landbouw te verzekeren.

Alle informatie lees je op deze website.

Reageren op de startnota kan tot en met 12 juli 2024.

Gepubliceerd op zondag 12 mei 2024 0 u.