Strategisch Commercieel Plan Detailhandel en Horeca

Op 20 februari 2024 keurde de gemeenteraad het strategisch Commercieel Plan Detailhandel & Horeca en bijhorende tijdslijn met actieplan voor de stad Blankenberge goed. Het plan werd opgemaakt door de Dienst Lokale Economie in samenwerking met de detailhandelscoach van KERNPUNT/POM West-Vlaanderen.

Toelichting

Detailhandel en horeca zijn altijd van vitaal belang geweest voor de economische levenskracht van onze kuststad Blankenberge, niet alleen qua omzet en werkgelegenheid, maar ook voor de algemene ambiance en uitstraling. Blankenberge wil een bruisende en aantrekkelijke kuststad zijn, met een sterk kernwinkelgebied als fundament. Daarom heeft de stad een nieuw Strategisch Commercieel Plan opgesteld, gericht op het in kaart brengen van veranderingen en uitdagingen binnen de detailhandel en horeca.

Dit plan vervangt het vorige uit 2013 waarin beide sectoren ingrijpende technologische en economische verschuivingen hebben gezien. Ontwikkelingen zoals e-commerce, veranderende koop- en eetpatronen, grootschalige distributie en oplopende energiekosten hebben hun weerslag gehad. De samenwerking tussen de stad Blankenberge en lokale handelaars is cruciaal om deze uitdagingen om te zetten in kansen.

Met steun van de provincie West-Vlaanderen neemt Blankenberge het voortouw in deze inspanningen. De provincie ondersteunt de stad bij het definiëren van een ambitieus en krachtig beleid voor een dynamische handelskern.

Voor daadwerkelijk succes moeten ambities en krachtlijnen omgezet worden in specifieke doelstellingen en acties die de lokale strategie vormgeven. Het Strategisch Commercieel Plan biedt inzicht in deze ambities, krachtlijnen en het actieplan, met concrete antwoorden voor de uitdagingen op korte en middellange termijn.

Ambitie

  • Blankenberge: voorbereid op de toekomst
  • Sterke, dynamische en leefbare commerciële kern
  • Winkel- en horeca-aanbod: kwaliteitsvol, divers, duurzaam, toegankelijk, origineel
  • Duurzame tewerkstelling

Doelstelling en actieplan

  • Beeldkwaliteit: openbaar domein en privaat patrimonium
  • Merk- en media-aandacht
  • Aanbod detailhandel en horeca
  • Toerisme en beleving
  • Samenwerken en cocreatie

De implementatie van het Strategisch Commercieel Plan voor Detailhandel & Horeca moet in samenhang gezien worden met initiatieven zoals het branding- en merkpositioneringstraject met Supermachine en het Impuls Zeedijk traject en Daks2.0 dataproject, beide in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen.

De realisatie ervan vergt een dienstoverschrijdende aanpak en samenwerking met diverse stakeholders.

De Dienst Lokale Economie zorgt voor periodieke updates van data, omgevingsanalyses en rapporteert over de voortgang van de acties.