Studies

Ruimte is schaars. Als stad moeten we creatief en toekomstgericht nadenken over de uitdagingen die hiermee gepaard gaan en moeten we innovatieve manieren vinden om te komen tot een kwalitatieve ruimtelijke inrichting. Om dit op een onderbouwde manier te doen laat de stad zich leiden en adviseren door studies op vlak van ruimtelijke ordening, stedenbouw, planologie, mobiliteit, enz.