Subsidie drinkwaterfontein

Het stadsbestuur heeft als taak om de bevolking te sensibiliseren rond afvalpreventie en rond het spaarzaam leren omgaan met drinkwater en dus ook het gebruik van kraantjeswater te stimuleren.

Door het plaatsen van drinkwaterfonteintjes in scholen kan een verstandig waterverbruik bekomen worden. Daarom geeft het stadsbestuur een subsidie voor het aankopen en plaatsen van drinkwaterfonteinen.

Als download vind je het volledige subsidiereglement.