Subsidie fusies van sportverenigingen

Een sportvereniging kan een subsidie verkrijgen voor het fusioneren met andere sportverenigingen binnen eenzelfde sporttak.

Als download vind je het volledige subsidiereglement.