Subsidie fusies van sportverenigingen

Een sportvereniging kan een subsidie verkrijgen voor het fusioneren met andere sportverenigingen binnen eenzelfde sporttak. De fusieclub ontvangt gedurende 3 jaar het dubbele van de laatste toegekende samengestelde subsidies van de fusieclubs. Het 4e jaar vermindert de toelage tot ten minste de laatste toegekende samengestelde subsidies van de fusionerende clubs.

Hoe aanvragen?

De aanvraag dient schriftelijk te worden ingediend bij de Sportdienst.

In bijlage dienen de officiële stukken toegevoegd te worden. 

Voorwaarden

  • De sportverenigingen zitten binnen eenzelfde sporttak.
  • De verenigingen moeten erkende verenigingen zijn.
  • Het aantal jeugdleden per club moet 25% van het totaal aantal leden bedragen.
  • De clubs die willen fusioneren moeten elk minimaal 50 leden hebben.

Als download vind je het volledige subsidiereglement.