Subsidie onderhoud sportaccommodaties

Het stadsbestuur verleent subsidies aan erkende sportverenigingen voor het onderhouden en/of in stand houden van sportaccommodaties.

Als download vind je het volledige subsidiereglement.