Subsidie verplaatsing sportclub

Het stadsbestuur verleent een premie aan erkende sportverenigingen die binnen hun werking verplaatsingen organiseren.

Als download vind je het volledige subsidiereglement.