Subsidie voor het organiseren van optredens in handelszaken

Indien je als handelaar in of voor jouw handelszaak in Blankenberge een gratis optreden organiseert, kan je onder bepaalde voorwaarden een subsidie verkrijgen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het krijgen van de subsidie, dient de aanvrager te voldoen aan alle voorwaarden van het reglement (zie onderaan).

Bedrag

De toelage, die per handelszaak slechts tweemaal per jaar kan toegekend worden, is afhankelijk van de aard van het optreden. Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht om autonoom te beslissen over de grootte van de toe te kennen subsidie, na advies van het Bureau van de Middenstandsraad.

Binnen de perken van de beschikbare budgetten, wordt aan de aanvrager een maximale subsidie van € 625 toegekend.

Als download vind je het subsidiereglement en aanvraagformulier.