Subsidie voor uitbaters van handelszaken die getroffen worden door hinder ten gevolge van langdurige openbare werken

Het stadsbestuur verleent een premie aan uitbaters van handelszaken die getroffen worden door hinder ten gevolge van langdurige openbare werken.

Als download vind je het reglement en aanvraagformulier.