Subsidie voor verplaatsingen van sportverenigingen

Het Lokaal Bestuur wil via de subsidie voor verplaatsingen van sportverenigingen de plaatselijke sportclubs ondersteunen die binnen hun werking verplaatsingen moeten organiseren. Een vereniging kan maximaal de helft van het in de begroting ingeschreven bedrag ontvangen.

Hoe aanvragen?

De aanvraag moet voor 15 oktober ingediend worden bij de Sportdienst (en dit voor het voorbije werkingsjaar lopende van 1 september tot 31 augustus).

De aanvraag gebeurt via de daartoe bestemde aanvraagformulieren met in bijlage de officiële stukken.

Als download vind je het volledige subsidiereglement.