Taxicheques

Ben je een senior of een persoon met een handicap en neem je vaak een taxi voor jouw verplaatsingen? Vraag dan jouw taxicheques aan. Je kan deze cheques gebruiken om jouw taxirit te betalen.

Categorie 1: personen ouder dan 70 jaar

Het Lokaal Bestuur Blankenberge kent per gezin 24 taxicheques per jaar toe aan personen ouder dan 70 jaar.

Voorwaarden

De aanvrager moet op het moment van de aanvraag minstens 1 jaar ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Blankenberge.

De taxicheques worden toegekend aan:

 • gezinnen met een totaal jaarlijks bruto belastbaar inkomen van max. € 19 000,00 + € 3 500,00 per persoon ten laste(*);
 • personen in collectieve schuldenregeling bij een schuldbemiddelaar.

De aanvrager mag maximum 1 onroerend goed bezitten. Het niet-geïndexeerd K.I. van deze woning mag niet hoger zijn dan € 1 500,00.

(*)de inkomsten van alle meerderjarige personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn worden in aanmerking genomen

Meebrengen

Het aanvraagformulier kan hieronder gedownload worden.

Het ingevulde aanvraagformulier moet bezorgd worden in het Sociaal Infopunt van het Sociaal Huis van Blankenberge.

 Daarnaast dient 1 van de volgende attesten te worden voorgelegd:

 • het meest recente aanslagbiljet van de FOD Financiën – als er geen aanslagbiljet opgemaakt werd, moet je een attest aanvragen aan de FOD Financiën;
 • attest collectieve schuldenregeling.

Indien de aanvrager eigenaar is van een onroerend goed dient het meest recente aanslagbiljet onroerende voorheffing eveneens bij de aanvraag gevoegd te worden.

Categorie 2: personen met een beperkte zelfredzaamheid

Het Lokaal Bestuur Blankenberge kent per gezin 24 taxicheques per jaar toe aan zorgbehoevende personen. Deze taxicheques zijn bestemd voor personen met een beperkte zelfredzaamheid (minstens 12 punten).

Voorwaarden

De aanvrager moet op het moment van de aanvraag minstens 1 jaar ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Blankenberge.

De taxicheques worden toegekend aan:

 • gezinnen met een totaal jaarlijks bruto belastbaar inkomen van max. € 19 000,00 + € 3 500,00 per persoon ten laste(*);
 • personen in collectieve schuldenregeling bij een schuldbemiddelaar.

De aanvrager mag maximum 1 onroerend goed bezitten. Het niet-geïndexeerd K.I. van deze woning mag niet hoger zijn dan € 1 500,00.

(*)de inkomsten van alle meerderjarige personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn worden in aanmerking genomen

Meebrengen

Het aanvraagformulier kan hieronder gedownload worden.

Het ingevulde aanvraagformulier moet bezorgd worden in het Sociaal Infopunt van het Sociaal Huis van Blankenberge samen met een recent attest van de FOD Sociale Zekerheid: vermindering van zelfredzaamheid van tenminste 12 punten.

 Daarnaast dient 1 van de volgende attesten te worden voorgelegd:

 • het meest recente aanslagbiljet van de FOD Financiën – als er geen aanslagbiljet opgemaakt werd, moet je een attest aanvragen aan de FOD Financiën;
 • attest collectieve schuldenregeling.

Indien de aanvrager eigenaar is van een onroerend goed dient het meest recente aanslagbiljet onroerende voorheffing eveneens bij de aanvraag gevoegd te worden.

Categorie 3: personen met een tijdelijke immobiliteit

Het Lokaal Bestuur Blankenberge kent aan personen met een tijdelijke immobiliteit ingevolge ziekte of ongeval 24 taxicheques per jaar toe met een maximum van 4 taxicheques per maand.

Voorwaarden

De aanvrager moet op het moment van de aanvraag minstens 1 jaar ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Blankenberge.

De taxicheques worden toegekend aan:

 • gezinnen met een totaal jaarlijks bruto belastbaar inkomen van max. € 19 000,00 + € 3 500,00 per persoon ten laste(*);
 • personen in collectieve schuldenregeling bij een schuldbemiddelaar.

De aanvrager mag maximum 1 onroerend goed bezitten. Het niet-geïndexeerd K.I. van deze woning mag niet hoger zijn dan € 1 500,00.

(*)de inkomsten van alle meerderjarige personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn worden in aanmerking genomen

Meebrengen

Het aanvraagformulier kan hieronder gedownload worden.

Het ingevulde aanvraagformulier moet bezorgd worden in het Sociaal Infopunt van het Sociaal Huis van Blankenberge samen met medisch attest waaruit de duur van de immobiliteit op grond van ziekte of ongeval blijkt.

Daarnaast dient 1 van de volgende attesten te worden voorgelegd:

 • het meest recente aanslagbiljet van de FOD Financiën – als er geen aanslagbiljet opgemaakt werd, moet je een attest aanvragen aan de FOD Financiën;
 • attest collectieve schuldenregeling.

Indien de aanvrager eigenaar is van een onroerend goed dient het meest recente aanslagbiljet onroerende voorheffing eveneens bij de aanvraag gevoegd te worden.

Aanvragen

De taxicheques kunnen het ganse jaar door aangevraagd worden in het Sociaal Huis bij het Sociaal Infopunt. Vanaf 16 december kunnen de cheques aangekocht worden voor het volgende jaar.

Bedrag

 • De cheques worden per vier verkocht en kosten € 4,00 per cheque.
 • De waarde van een cheque bedraagt € 8,00.
 • De taxicheque is geldig voor een rit van 2 km tussen 6.00 uur en 22.00 uur binnen Blankenberge. Na 2 km wordt er € 0,25 aangerekend per 100 meter.
 • De taxicheques zijn geldig tot en met 14 januari van het volgende jaar.
 • Niet-gebruikte cheques worden niet ingewisseld.