Thuiszorgplatform

Neutraal aanspraakpunt thuiszorg

Zoek je een thuisverpleegkundige, kinesitherapeut, diëtist of poetshulp? Waar kan je terecht voor psychiatrische hulpverlening of palliatieve zorg? Wie kan instaan voor boodschappen of het vervoer van een zorgbehoevende?

Op deze en tal van andere vragen biedt het neutraal aanspreekpunt thuiszorg een antwoord.
Op die manier wil het neutraal aanspreekpunt thuiszorg de bevolking van Blankenberge informeren over thuiszorg.

Wanneer je contact opneemt, krijg je van ons een compleet overzicht van alle mogelijkheden.
De zitdag vindt elke dinsdag plaats tussen 9 en 11 uur.

Via www.desocialekaart.be krijg je een volledig overzicht van alle zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers.

Organisatie multidisciplinair overleg

Multidisciplinair overleg is een overleg waarop alle personen, betrokkenen bij de zorg en ondersteuning van een persoon met zorg- en ondersteuningsvraag, aanwezig zijn om de zorg en ondersteuning af te stemmen.

Multidisciplinair overleg kan aangevraagd worden voor personen met een zorg- en ondersteuningsvraag. Door het organiseren van multidisciplinair overleg wordt de zorg op elkaar afgestemd en wordt de persoon in de thuiszorg ondersteund.