Tijdelijke oplossing N34 tijdens zomermaanden RSS

Tijdens de heraanleg van de N34 Ringlaan in Wenduine werden er eind 2018 een aantal problemen vastgesteld met de geplaatste rioleringsbuizen.

Een aantal buizen bleken beschadigd en de aanvulling van grond boven en rond deze buizen bleek op sommige plaatsen niet draagkrachtig genoeg. De aannemer startte vervolgens in februari 2019 met het herstel van de probleemzones waarbij er een nieuwe bemaling werd geplaatst (om het grondwater tijdelijk te verlagen). Er werden vervolgens nieuwe proefnemingen gedaan maar na analyse blijken die ook niet te voldoen. Er werden ditmaal ook problemen met de fundering onder de buizen vastgesteld. Hoe dit precies opgelost kan worden, is tot op heden onduidelijk en wordt momenteel grondig onderzocht. Er wordt hiervoor beroep gedaan op externe specialisten. Tot de oplossing duidelijk is, kan de aanleg van de riolering niet verder gezet worden.

Aangezien de heraanleg van de N34 ook invloed heeft op de bewoners van Blankenberge en mensen die in Blankenberge werken, delen wij graag de voorziene tijdelijke maatregelen die ondernomen worden om de hinder van deze werken in de zomermaanden te beperken.

Maatregelen om hinder te beperken en bereikbaarheid te garanderen tijdens de zomermaanden

De werken aan de riolering kunnen even niet verder, maar er werden ondertussen inspanningen gedaan om de hinder zoveel mogelijk te beperken en de bereikbaarheid van de handelaars en bewoners te garanderen. In een stuk van de De Smet De Naeyerlaan werden twee weken geleden onderlagen in asfalt aangelegd. Dit gebeurde ook op de bijbehorende fietspaden ter hoogte van het kruispunt met de Manitobahelling.
Maar het was voor alle partijen duidelijk dat de werfsituatie waarbij verkeerslichten beurtelings de doorgang regelen niet houdbaar is tijdens de drukke zomermaanden.
Na overleg met de gemeente en handelaars werd beslist om de volgende bijkomende maatregelen toe te passen vanaf 1 juni 2019 en dit gedurende de zomermaanden (tot begin september):

  • Vanaf de Blankenbergsesteenweg tot het kruispunt met de Langestraat komt er een asfaltverbinding die zal toelaten dat lokaal verkeer vanuit Blankenberge naar Wenduine kan rijden. Ook de bewoners langs de Ringlaan zijn via die weg weer bereikbaar. De werflichten op de werfweg ter hoogte van residentie Duin en Zee worden tijdelijk weggenomen. De werfweg die er nu al ligt wordt wat rechter getrokken. Zo kan het verkeer vanuit Wenduine wat vlotter richting Blankenberge rijden. Tussen beide badplaatsen kan verkeer dus weer door in beide richtingen.
  • Doorgaand verkeer en zwaar verkeer (> 3,5 ton) volgt dezelfde omleiding die nu al in voege is.
  • De fietsroute blijft behouden zoals het nu al van toepassing is. Fietsers worden via het dubbelrichtingsfietspad aan de zuidzijde van de Blankenbergsesteenweg naar de Joseph Knuddestraat, Manitobastraat en Noordzeelaan omgeleid tot de Dolfijnstraat en de Schoolstraat. Op de Brugsesteenweg takken zij opnieuw aan op de gebruikelijke fietspaden en -routes. De fietsers en voetgangers komende van Wenduine centrum of de dijk worden tot aan het kruispunt met de Manitobahelling geleid. Er zal op die plaats een tijdelijke oversteekplaats gemarkeerd worden tot aan de residentie Duin en Zee. De fietsers zullen hier, om veiligheidsredenen, verzocht worden af te stappen en mee met de voetgangers over te steken.
  • Voor de bussen van De Lijn verandert er niets. 

Kaartjes vind je terug op de website http://wegenenverkeer.be/Wenduine

Gepubliceerd op vrijdag 10 mei 2019 10.46 u.