Tips voor de heropstart van de horecazaken

De Nationale Veiligheidsraad heeft besloten om fase 3 van de exitstrategie te starten vanaf maandag 8 juni 2020. Dit betekent onder andere dat de horecazaken (cafés, bars, restaurants) hun activiteiten kunnen hervatten, onder bepaalde veiligheidsvoorwaarden. Deze veiligheidsvoorwaarden kan je terugvinden in de gids betreffende de opening van de horeca om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan. Deze gids is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Economie

Ook op de website van Horeca Vlaanderen vind je handige tips, richtlijnen en protocolfiches per sector.

Terrasuitbreiding

Het Lokaal Bestuur heeft een plan voor mogelijke terrasuitbreidingen ontworpen, zodat de horecazaken iets gemakkelijker het anderhalvemeteren kunnen waarborgen.

Hierbij zullen de bepalingen van de algemene politieverordening nog steeds gelden. Gezien de bijzondere omstandigheden zullen er een aantal afwijkingen worden toegestaan voor de komende periode.

De volledige kadernota kan je hier nalezen

Praktisch

De diensten van het Lokaal Bestuur brengen momenteel alles in gereedheid op vlak van verkeerssignalisatie en veiligheidsmaatregelen. Dan pas kan alles uitgevoerd worden.

Elke aanvraag van een horeca-uitbater die een terrasuitbreiding wenst, zal intussen individueel bekeken en besproken worden. Heb je nog geen aanvraag ingediend en wens je een terrasuitbreiding te maken, neem dan contact op met de dienst Lokale Economie op T 050 636 560 of via middenstand@blankenberge.be

Andere nuttige tips