Toelage kadervorming in het jeugdwerk

Het stadsbestuur verleent een toelage voor het volgen van een kadervorming in het jeugdwerk.

Als download vind je het reglement en beide aanvraagformulieren.