Toelage kadervorming in het jeugdwerk & vormingsactiviteiten jeugdverenigingen

Het stadsbestuur verleent een toelage voor het volgen van een kadervorming in het jeugdwerk en vormingsactiviteiten jeugdverenigingen.
Via het e-loket kan je online jouw aanvraag indienen.

Als download vind je het reglement.