Toelating uitdelen flyers en stalen op openbare plaatsen

Vanaf 6 maart 2023 lopen alle aanvragen voor evenementen via het nieuw digitaal platform EagleBE. Dit platform vervangt het vroegere evenementenloket. Heb je nog geen account voor het nieuwe platform, registreer je dan eerst via deze link.

Toelating online aanvragen

Om flyers en stalen van producten uit te delen op openbare plaatsen in de gemeente, heb je een toelating nodig. Deel je stalen uit, dan ben je nadien ook verantwoordelijk voor het opruimen van de weggegooide stalen.

Opgelet: als je voor het verdelen van de stalen een wagen of een verdeelstand plaatst, dan neem je een deel van de openbare weg in en moet je een toelating aanvragen voor inname van het openbaar domein. In deze aanvraag kun je dan meteen aangeven dat je flyers of stalen wilt bedelen.

Het uitdelen van flyers en stalen is niet toegestaan tijdens de reguliere markturen op de Grote Markt.

Procedure

De aanvraag moet minstens twee weken voor de aanvang van de activiteit gebeuren.

Tarieven

Aanvrager Retributie
Plaatselijke verenigingen en handelaars (max. 4x per jaar) € 100 per persoon, per dag
Overheden, openbare instellingen vrijstelling
Instellingen van openbaar nut en liefdadige instellingen zonder winstbejag vrijstelling
Overige € 300 per persoon, per dag

Opgelet: toelating laattijdig aanvragen of niet aanvragen kan aanleiding geven tot een verhoogde retributie.