Toelating voor een bijzondere muziekactiviteit

Organiseer je een evenement met elektronisch versterkte muziek dan moet je de geluidsnormen naleven. Wil je de muziek luider spelen dan de opgelegde geluidsnormen, dan kan je hiervoor een afwijking van de geluidsnormen aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.

Voorwaarden

Het gaat om een publiek toegankelijk evenement. Voor privéfeestjes staat het college nooit een afwijking op de geluidsnormen toe.

Het geluidsniveau mag nooit hoger zijn dan 100 dB(A) LAeq,60min.

Opgelet: wanneer je een toelating krijgt voor een afwijking op de geluidsnormen, dan moet je als organisator een aantal wettelijke voorwaarden naleven. Zijn die voorwaarden te hoog gegrepen? Dan blijf je beter onder de wettelijke norm van 85 dB(A) LAeq,15min.

Regelgeving

Je hebt een toelating nodig:

  • als je evenement met elektronisch versterkte muziek in open lucht plaats vindt, ongeacht het geluidsniveau.
  • als het geluidsniveau binnenin de zaal de 85 dB(A) LAeq,15min overschrijdt; bijvoorbeeld fuiven, dansoptredens, liveconcerten,...
  • als het geluidsniveau binnenin de zaal de 95 dB(A) LAeq,60min overschrijdt; bijvoorbeeld rockconcerten, discotheken,…

    De extensie ‘LAeq,XXmin’ betekent: de geluidsmeting meet een gemiddelde van het geluidsniveau over een periode van XX minuten.
    Er zijn ook normen met betrekking tot het maximale geluidsniveau gedurende 1 seconde. Dit wordt aangegeven door de extensie LAmax,1s.
    De extensie (A) geeft aan dat de meting rekening houdt met de gevoeligheid van het menselijk oor.

Opgelet: buiten de zaal of horecazaak waar het evenement plaats vindt, bijvoorbeeld in een woning in de buurt, gelden er bijkomende geluidsnormen vanaf 5db(A)!
Raadpleeg de VLAREM wetgeving voor alle informatie.

Een aanvraag indienen? 

Dat doe je via het digitaal platform EagleBE