Toelating voor het organiseren van een evenement

Vanaf 6 maart 2023 lopen alle aanvragen voor evenementen via het nieuw digitaal platform EagleBE. Dit platform vervangt het vroegere evenementenloket. Heb je nog geen account voor het nieuwe platform, registreer je dan eerst via deze link.

Toelating online aanvragen

Organiseer je een activiteit of evenement op het openbaar domein, zoals een eetstandje voor je vereniging, een publiciteitsactie op het openbaar domein, een wijkfeest,... dan heb je hiervoor steeds een toelating nodig van het college van burgemeester en schepenen.

Elke aanvraag voor een inname openbaar domein moet gebeuren minstens twee weken voor aanvang van je activiteit en bij grote activiteiten minstens twee maanden voor aanvang.

Voor de toelating van sommige activiteiten moet je een retributie betalen. Je kunt hieronder de tarieven raadplegen. Staat jouw activiteit niet vermeld in de tarievenlijst, dan hoef je niets te betalen.