Tussenkomst in bijdragen zorgverzekering

Het is belangrijk dat je aangesloten bent bij een Zorgkas indien je meer dan 25 jaar bent.

Heb je nooit bijdragen betaald of ben je niet meer in orde, dan moet je eerst je situatie in orde brengen. Je kan je hierbij laten helpen door het OCMW.