Uitbating van een handelszaak voor dieren

Kweken en handel in gezelschapsdieren

Sinds februari 1997 moeten hondenkwekerijen, kattenkwekerijen, dierenasielen, dierenpensions en handelszaken voor dieren over een speciale erkenning beschikken.

Een honden- of kattenkwekerij is elke plaats waar minstens drie nesten honden of katten worden geboren, ook al zijn die dieren van verschillende personen.

De erkenning dient aangevraagd te worden bij:

VAC Gent - Virginie Loveling gebouw
Inspectie Dierenwelzijn
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 77
9000 Gent
T 09 276 20 60
F 09 276 20 65
dierenwelzijn@vlaanderen.be
www.lne.be/dierenwelzijn